Người giàu tập trung vào cơ hội
Người nghèo tập trung vào những khó khăn

Quay trở lại câu hỏi kinh điển, "Ly nước đầy một nửa hay vơi một nửa?" Chúng tôi không chỉ nói về vấn đề suy nghĩ tích cực ở đây, chúng tôi nói về thói quen nhận thức vấn đề của bạn về thế giới. Người nghèo quyết định lựa chọn dựa trên nỗi sợ.

Tâm trí của họ liên tục rà soát xem có điều gì đó không ổn hay không? Trong suy nghĩ của họ luôn có cụm từ "Nếu như không có kết quả thì sao?" hoặc thường là, "Nó sẽ không có tác dụng."

Nhóm những người trung lưu thì có phỏng đoán nhẹ hơn. Tâm trí của họ nói rằng "Tôi hy vọng nó sẽ có kết quả".

Những người giàu, như tôi đã đề cập ở trong email trước, luôn chịu trách nhiệm với kết quả và cuộc sống của họ. Họ thường nói rằng "Nó sẽ có hiệu quả bởi vì tôi sẽ bắt nó làm việc."

Người giàu luôn hướng đến thành công.

Cho thành công của bạn.

Chúng Tôi luôn có giải pháp thành công cho bạn đó chính là hocduong.vn
Mời bạn bấm vào đường link:
http://hocduong.vn/DangKy/tabid/83/M...Nguyen-Van-Phu