Bán B5 cầu diễn/ B5 cầu diễn chênh 50tr/căn
- Tòa CT5C có loại diện tích: 64, 75, 115 và 121m2 thuộc các tầng 11, 12, 24 (Vào tên trực tiếp Hợp Đồng)
- Tòa CT5A có loại diện tích: 64, 75 và 121m2 thuộc tầng 15 (Vào tên trực tiếp Hợp đồng)
Ngoài ra chúng tôi đang có các căn hộ:
- 1601; 117m2; tòa HHCT1, đã có HĐ
- 1507; 117m2; tòa HHCT1, đã có HĐ
- 803; 94m2; tòa HHCT1, đã có HĐ
- 1604A, 95m2; tòa HHCT1, đã có HĐ
- 2506; 104m2; tòa HHCT1, đã có HĐ
- 607; 117m2; tòa HHCT1, đã có HĐ
- 807; 117m2; tòa HHCT1, đã có HĐ
ĐT: 098.45.999.26 hoặc 098.45.999.36 gặp Anh Nghĩa
(giá thấp nhất thị trường)