phân phối giấy in tại nhà công trường cho cty xí nghiệp giấy in photo chất lượng cao
Bán giấy in,giấy IK plus/giấy paper one/bán văn phòng phẩm
Văn phòng : so 1M9 Tap the Mai Huong - Ngõ 41 Pho Bùi Ngoc Duong - Hai Bà Trung - Hà Noi

Chi nhánh - Văn phòng 2 : So 89 ngõ 886 Đưung Láng - Quan Đong Đa - Hà Nội,

Điện thoại : (04)3.9197050 - (04)6.2782129 (04)2.2124674 -(04)3.9136572 - (04)6.6565222.http://giayin.com.vn/

http://giayin.com.vn/index.php?optio...id=5&Itemid=78
http://giayin.com.vn/index.php?optio...d=43&Itemid=86

http://giayin.com.vn/index.php?optio...d=38&Itemid=87


http://giayin.com.vn/index.php?optio...d=36&Itemid=88

http://giayin.com.vn/index.php?optio...d=13&Itemid=90
3.9136572 - (04)6.6565222.
http://giayin.com.vn/index.php?optio...d=35&Itemid=89