Can ban can ho chung cu tang ̣̣̣̣̣̣̣̣̣8, can goc, ban cong huong dong nam CT3 khu do thi van khe Ha dong.dien tich 105m2,3PN,2wc.gia 24 tr/m2.gia dinh da o tu thang 5/2010.tang 1 co sieu thi, quan bar cafe.
Liên hệ: 09O6260533