Bán căn hộ toà HHB và CT2B Tân Tây Đô.
- Toà CT2B, diện tích 80.4m2, căn hộ 412, gốc 15.5 tr/m2, giá bán 15.2 tr/m2.
- Toà CT2B, diện tích 80.4m2, căn hộ 914 và 1614, gốc 15.5 tr/m2, giá bán 15.9 tr/m2.
- Toà HHB, diện tích 90.6m2, tầng 11, gốc 15.5 tr/m2, bán 16.3 tr/m2,
- Toà HHB, diện tích 90.6m2, rang 20, gốc 15.5 tr/m2, bán 15.2 tr/m2.

LH: 0977691695 / 0915368127.