Cho thuê phòng ngắn hạn hoặc dài hạn tại Singapore
Liên hệ +6591096458 (Lộc) YM: loc_a800
Xem thông tin tại trang web này
http://forum.vncnus.net/viewtopic.php?f=163&t=70660