Cho thuê phòng ngắn hạn hoặc dài hạn tại Singapore
Lien hệ +6591096458 (Lộc)
Xem thông tin tại
http://forum.vncnus.net/viewtopic.php?f=163&t=70660