Truyện Ma: Bí mật kinh hoàng trong quán nét.
Giọng đọc:Phạm Quốc Thịnh.
Tác giả:Phạm Quốc Bảo hay hacbachvothuong bên thegioivohinh
Nghe online