Chinh chu ban chung cu vov 86m gia re
CT2-B2 căn 1404 diện tích 86.26m2 đóng 70% gốc 21.5tr
gia : 27.bao ten
lien he : 0904765873