Ban chung cu 130 Nguyễn Đức Cảnh
tầng 7 căn 03, s- 91m, Đông nam, đã đóng 60%, bán
26tr
Lien he : 0904765873

130 nguyen duc canh, ban chung cu 130 nguyen duc canh, chung cu 130 nguyen duc canh, ban chung cu 130 nguyen duc canh