Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh phù hợp với Hệ thống Mã ngành Việt Nam hiện nay. Áp mã ngành Doanh Nghiệp thành lập từ năm 2010 trở về trước, nếu chưa áp mã ngành (mã theo ngành cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam)</I>, Quý Doanh nghiệp phải điều chỉnh cho phù hợp.
“Thời gian điều chỉnh 05 ngày làm việc: 420.000 đ”
Đ/C: 28 Dương Quảng Hàm f5, Q. Gò Vấp, Tp.HCM
Email: tuvandoanhnghiep2008@gmail.com