chung cu tan viet, bán S=78 căn 1109, 90,9m giá 13,5tr, căn 1907, chung cu tan viet, bán S=78 căn 1109, 90,9m giá 13,5tr, căn 1907chung cu tan viet, bán S=78 căn 1109, 90,9m giá 13,5tr, căn 1907chung cu tan viet, bán S=78 căn 1109, 90,9m giá 13,5tr, căn 1907chung cu tan viet, bán S=78 căn 1109, 90,9m giá 13,5tr, căn 1907


Chung cư Tân Việt, bán giá gốc:
Tòa A: tầng 11 căn 9, S=78m
Tòa B: Tầng 2107, S=90,9m
Tòa B: tầng 19 căn 07, S=91m
Giá bán = giá gốc( k chênh )= 13,5tr/m2
Đây là giá không có trên thị trường!!
*************************
Mọi CHi Tiết liên hệ:
Hà Phương: 0934.50.10.50chung cu tan viet, bán S=78 căn 1109, 90,9m giá 13,5tr, căn 1907, chung cu tan viet, bán S=78 căn 1109, 90,9m giá 13,5tr, căn 1907chung cu tan viet, bán S=78 căn 1109, 90,9m giá 13,5tr, căn 1907chung cu tan viet, bán S=78 căn 1109, 90,9m giá 13,5tr, căn 1907chung cu tan viet, bán S=78 căn 1109, 90,9m giá 13,5tr, căn 1907