Tên thủ tục:
Thủ tục cấp phép sản xuất thuốc lá
Cơ quan Tư Vấn:
Công ty luật hợp danh Danzko – Đoàn luật sư Hà Nội
Mục đích:
Các thủ tục cần thiết
Hồ sơ cần thiết:
1.Điều kiện cấp phép:
Là tổ chức, cá nhân có đăng ký kinh doanh, được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật, gồm:
- Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật;
- Hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo Luật Hợp tác xã;
- Hộ kinh doanh, cá nhân có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật;
- Các tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật.
2. Hồ sơ bao gồm:
- Đơn xin cấp giấy phép sản xuất thuốc lá (Theo mẫu có tại Công ty luật hợp danh Danzko);
- Biên bản kiểm tra kho hàng đáp ứng điều kiện phòng cháy chữa cháy;
- Đề án sản xuất – kinh doanh;
- Mô tả kho hàng;
-Nguồn nguyên liệu;
- Danh sách đơn vị cung cấp nguyên liệu;
- Danh sách nhân lực lao động tại công ty;
- Các điều kiện về kho bãi;
- Sơ đồ thiết bị phòng cháy chữa cháy;
- Sơ đồ kho bãi, khu nghỉ ngơi;
-Bản sao danh sách các đơn vị cung cấp nguyên liệu;
- Hợp đồng nguyên tắc cung cấp nguyên liệu với đại diện vùng nguyên liệu;
-Bản sao chứng chỉ hành nghề của các chức danh quản lý.
Thời gian giải quyết:
15 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ
Địa điểm tiếp nhận:
Nộp 02 bộ tại Sở công thương
Thông tin liên hệ
Luật sư: Lê Huy Quang - Công ty Luật Hợp danh Danzko.
www.tuvanphapluat.mobi . www.thutuclyhon.vn
Số 33 Trần Cung - Nghĩa Tân - Cầu Giấy - Hà Nội.
Mobile: 0904230.023 Điện thoại: 04. 37931223
Fax: 04. 37931224 Email: huyquang12001@yahoo.com


2. Thẩm quyền: Sở công nghiệp- Nay là Sở công thương.

3. Thời hạn: 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ hợp lệ.