Times city, chung cu times city, can ho times city, du an times city, times city, chung cư times city, căn hộ times city, dự án times city, Times city, chung cu times city, can ho times city, du an times city, times city, chung cư times city, căn hộ times city, dự án times city

Căn 7 Tầng 24 T2 Diện tích: 116m2 Hướng ban công: Nam
Giá bán: 30tr/m2

Căn 9 Tầng 20 T3 Diện tích: 95m2 Hướng ban công: nam
Giá bán:30tr/m2

Liên hệ: Ms. Dung 0972.33.55.22

Times city, chung cu times city, can ho times city, du an times city, times city, chung cư times city, căn hộ times city, dự án times city, Times city, chung cu times city, can ho times city, du an times city, times city, chung cư times city, căn hộ times city, dự án times city, Times city, chung cu times city, can ho times city, du an times city, times city, chung cư times city, căn hộ times city, dự án times city

chung cu times city, du an times city, can ho times city, times city