Xây dựng AN PHÁT nhận :
- Phá dỡ các công trình dân dụng và công nghiệp
- Vận chuyển phế thái, san lấp mặt bằng
-Khốiợng lớn, xe máy chuyên dùng
An toàn, nhanh chóng, chuyên nghiệp.

http://xaydunganphat.com/
Công ty XD An Phát 04 3636 8515 0976 567 976
Anh Hà, HBT, Hà Nội, 04 6296 4145 0978 75 9991