Ban chung cu 282 Linh Nam re nhat thi truong
Tòa -N01 tầng 1403 diện tích 126m2 hướng ĐB&ĐN
bán 20tr/m2 bao phí chuyển hđ
Lien he : 0904765873