Họ và tên: Nguyễn xuân hùng
sinh năm: 1987
nguyên quán: Hiền ninh - quảng ninh- quảng bình
nghề nghiệp: Kinh doanh bất động sản
nơi làm việc: Bình dương