Tuyển thợ may thời trang nữ- Liên hệ: 0975 636 771

Cần tuyển thợ may chuyên thời trang nữ, trả công cao, việc nhiều quanh năm. Tự túc ăn ở - Lương trả theo sản phẩm. Làm từ 8 h đến 17 h, tại phòng P204, tầng 2, C10, Khu tập thể Kim Liên, Hà Nội.


Liên hệ chị Đào: 0975 636 771