VMH Group là doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kế toán - thuế, dịch vụ
Thanh lap cong ty, dịch vụ đăng ký bảo hiểm xã hội - bảo hiểm y tế và tư vấn đầu tư hàng đầu tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Dịch vụ kế toán của VMH Group được thực hiện theo đúng các Nguyên tắc, Chuẩn mực kế toán Việt Nam và thông lệ kế toán quốc tế. Phù hợp với những quy định hiện hành về hoạt động kế toán của Nhà nước Việt Nam. Luôn tuân thủ nguyên tắc độc lập, chính trực, khách quan, bảo mật số liệu cho khách hàng.

VMH Group cam kết cung cấp cho khách hàng các dịch vụ với chất lượng cao theo phong cách chuyên nghiệp. Tạo sự khác biệt trong các dịch vụ bằng việc đem thêm giá trị gia tăng và xây dựng quan hệ ấn tượng với khách hàng. Tôn trọng các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp.

Nhân sự của VMH Group được đào tạo chuyên sâu về tài chính - kế toán, dày dạn kinh nghiệm, được tổ chức và làm việc một cách hiệu quả. Đồng thời am hiểu sâu sắc hệ thống pháp luật hiện hành về kế toán - thuế và đầu tư tại Việt Nam. Cũng như nắm vững các chuẩn mực nghề nghiệp của Việt Nam và Quốc tế.

Khách hàng của VMH Group là các doanh nghiệp Việt Nam thuộc mọi thành phần kinh tế, hoạt động trên các lĩnh vực : sản xuất, xây dựng, thương mại, dịch vụ, khách sạn, nhà hàng, giao thông vận tải…

VMH Group cung cấp các dịch vụ sau:

- Hướng dẫn thủ tục thành lập công ty trong nước.

- Hướng dẫn thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh.

- Dịch vụ thành lập công ty trọn gói :

+ Thành lập doanh nghiệp tư nhân.

+ Thành lập công ty TNHH :

• Thành lập công ty TNHH 1 thành viên.

• Thành lập công ty TNHH 2 thành viên.

+ Thành lập công ty cổ phần.

+ Thành lập công ty hợp danh.

- Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh.

- Dịch vụ kế toán - thuế.

- Dịch vụ đăng ký bảo hiểm xã hội - bảo hiểm y tế.

- Dịch vụ đăng ký chữ ký số và kê khai thuế qua mạng

Phương châm hoạt động :

- Tuân thủ tuyệt đối đạo đức nghề nghiệp và các quy định của Pháp luật;

- Trung thực và cẩn trọng;

- Liên tục cải tiến chất lượng dịch vụ;

- Tối ưu hóa nhu cầu và lợi ích của khách hàng.


CÔNG TY VMH Group
Địa chỉ : 2A Nguyễn Sỹ Sách, F.15, Q.Tân Bình, TP.HCM
Hotline: 0987 984 339
Email: info@vmh.vn
Website: www.vmh.vn - www.lapcongty.org