Hàng về nhiều giá cực hot
HDD 160G Seagate mỏng giá: 900k sl>10
HDD 320G Seagate mỏng giá : 1280k sl>10
Tất cả hàng đều có seri trêm web của Seagate
Hotline 0974228557