Giao dịch ở TP Hồ Chí Minh, Bình Dương (LH: 0933.25.75.79)