Giới thiệu sản phẩm
TLC485 là thiết bị chuyển đổi tín hiệu RS232 sang tín hiệu RS485 và ngược lại. Nó có thể chuyển đổi bất kỳ tín hiệu nối tiếp nào của cổng RS232 (full-duplex) sang 2 dây half-duplex của cổng RS485. Nguồn nuôi cho thiết bị lấy từ đường tín hiệu của cổng RS232, nó cũng hỗ trợ tính năng định hướng và tự động quay vòng dữ liệu. Bởi vậy, không cần nguồn ngoài và không đòi hỏi việc kiểm soát luồng dữ liệu, tính năng tự động nhận và truyền dữ liệu, không cần phần mềm cài đặt.
Đặc điểm
1. Nguồn lấy từ cổng RS232 (TXD,RTS,DTR): không cần nguồn nuôi ngoài
2. Chuyển đổi tín hiệu RS-232 (TXD,RXD) sang tín hiệu RS-485
3. Plug-and-Play: cắm nóng thiết bị, tự động định dạng dữ liệu
4. Tự động quay vòng dữ liệu, không đòi hỏi việc kiểm soát luồng dữ liệu
5. Điểm đến đa điểm, hỗ trợ 128 điểm loopback


Thông số kỹ thuật

 Chuẩn
 Tương thích chuẩn EIA RS-232, RS-485
 Tín hiệu RS-232
 TX, RX, GND
 Tín hiệu RS-485
 D+, D-, GND
 Chế độ làm việc  
 Truyền dẫn tín hiệu không đồng bộ, điểm tới điểm, 4 dây Half-duplex
 Tốc độ truyền
 300-115200bps, tự động chuyển đổi các tín hiệu nối tiếp
 Cổng điều khiển
 Tự động gửi dữ liệu điều khiển, phân biệt và kiểm soát luồng dữ liệu
 Khả năng truyền tải dữ liệu
 Hỗ trợ cổng 32 điểm (có thể tùy biến lên tới 128 điểm)
 Khoảng cách truyền

 RS-485 1.2km, RS-232