Phan phoi chung cư 250 Minh Khai giá rẻ chiet khau 9%

phan phoi truc tiep tu chu dau tu cac tang 7, 8, 9, 10, 15A,
Căn hộ diện tích điển hình: 91,46; 114,76; 127,4; 142,85 và 149,9 m2
Ban gia goc: 26,5 chiet khau cao nhat thi truong :
Quy khach co nhu cau vui long lien he : 0904765873

Bán chung cư 250 minh khai ,Bán chung cư 250 minh khai ,Bán chung cư 250 minh khai ngày,Bán chung cư 250 minh khai ngày,Bán chung cư 250 minh khai,Bán chung cư 250 minh khai