Tòa CT1, CT2, CT3 Dream Town @ 0986.19.78.98

Tầng 14 và tầng 10, 17, 20 tại các tòa CT1, CT2, CT3 chung cư Dream Town – Coma 6 cần bán.
Hiện chúng tôi đang cần bán 1 số căn hộ diện tích 86m2, 91, 95, 124, 131, 134m2 gồm 2 PN và 3 PN tại dự án Dream Town.
Giá bán tốt nhất thị trường (bán đúng giá gốc), vào tên HDMB với Coma 6 (đóng 35%).
Đại diện Phòng Kinh Doanh Nguyễn Thu Thủy - 0986.197.898 để mua với giá ưu đãi, giá tốt nhất thị trường!
Tag: Coma 6, chung cư coma tây mỗComa 6 chung cu, mỹ đình, chung cư cao cấp, chung cư bình dân, chung cư CT1, CT2, CT3 Dream Town, Coma 6, chung cư coma tây mỗComa 6 chung cu, mỹ đình, chung cư cao cấp, chung cư bình dân, chung cư CT1, CT2, CT3 Dream Town, Coma 6, chung cư coma tây mỗComa 6 chung cu, mỹ đình, chung cư cao cấp, chung cư bình dân, chung cư CT1, CT2, CT3 Dream Town, Coma 6, chung cư coma tây mỗComa 6 chung cu, mỹ đình, chung cư cao cấp, chung cư bình dân, chung cư CT1, CT2, CT3 Dream Town, Coma 6, chung cư coma tây mỗComa 6 chung cu, mỹ đình, chung cư cao cấp, chung cư bình dân, chung cư CT1, CT2, CT3 Dream Town, Coma 6, chung cư coma tây mỗComa 6 chung cu, mỹ đình, chung cư cao cấp, chung cư bình dân, chung cư CT1, CT2, CT3 Dream Town, Coma 6, chung cư coma tây mỗComa 6 chung cu, mỹ đình, chung cư cao cấp, chung cư bình dân, chung cư CT1, CT2, CT3 Dream Town, Coma 6, chung cư coma tây mỗComa 6 chung cu, mỹ đình, chung cư cao cấp, chung cư bình dân, chung cư CT1, CT2, CT3 Dream Town, Coma 6, chung cư coma tây mỗComa 6 chung cu, mỹ đình, chung cư cao cấp, chung cư bình dân, chung cư CT1, CT2, CT3 Dream Town, Coma 6, chung cư coma tây mỗComa 6 chung cu, mỹ đình, chung cư cao cấp, chung cư bình dân, chung cư CT1, CT2, CT3 Dream Town, Coma 6, chung cư coma tây mỗComa 6 chung cu, mỹ đình, chung cư cao cấp, chung cư bình dân, chung cư CT1, CT2, CT3 Dream Town, Coma 6, chung cư coma tây mỗComa 6 chung cu, mỹ đình, chung cư cao cấp, chung cư bình dân, chung cư CT1, CT2, CT3 Dream Town, Coma 6, chung cư coma tây mỗComa 6 chung cu, mỹ đình, chung cư cao cấp, chung cư bình dân, chung cư CT1, CT2, CT3 Dream Town, Coma 6, chung cư coma tây mỗComa 6 chung cu, mỹ đình, chung cư cao cấp, chung cư bình dân, chung cư CT1, CT2, CT3 Dream Town, Coma 6, chung cư coma tây mỗComa 6 chung cu, mỹ đình, chung cư cao cấp, chung cư bình dân, chung cư CT1, CT2, CT3 Dream Town, Coma 6, chung cư coma tây mỗComa 6 chung cu, mỹ đình, chung cư cao cấp, chung cư bình dân, chung cư CT1, CT2, CT3 Dream Town