Gia dinh toi dang can ban chung cu 130 Nguyễn Đức Cảnh
tầng 7 căn 03, s- 91m, Đông nam, đã đóng 60%, gia 26 tr
Lien he : 0904765873
chung cu 130 nguyen duc canh, 130 nguyen duc canh, ban chung cu 130 nguyen duc canh