Chung cư xuân phương quốc hội_ chung cư xuân phương ct2 0975292636
Chung cư xuân phương quốc hội_ chung cư xuân phương ct2 0975292636
Chung cư xuân phương quốc hội_ chung cư xuân phương ct2 0975292636
Chung cư xuân phương quốc hội_ chung cư xuân phương ct2 0975292636
Chung cư xuân phương quốc hội_ chung cư xuân phương ct2 0975292636
Chung cư xuân phương quốc hội_ chung cư xuân phương ct2 0975292636
Chung cư xuân phương quốc hội_ chung cư xuân phương ct2 0975292636Bán chung cư quốc hội, xuân phương, chung cư xuân phương căn đẹp
Bán chung cư quốc hội, xuân phương, chung cư xuân phươn Bán chung cư quốc hội,


Chung cư xuân phương quốc hội_ chung cư xuân phương ct2 0975292636
Với các toà Ct2a, ct2b và ct2c. Gồm các loại Diện tích 102m2; 116m2 và 165m2. có nhiều tầng và căn để lựa chọn.
Giá gốc: 16 tr/m2
Đóng 30% ký hợp đồng trực tiếp với chủ đầu tư
Vui lòng gọi sớm để được chọn căn tầng như ý.
Liên Hệ Anh Giáp 0975-292-636 hoặc Chị Mai 0904-569-159Chung cư xuân phương quốc hội_ chung cư xuân phương ct2 0975292636
Chung cư xuân phương quốc hội_ chung cư xuân phương ct2 0975292636
Chung cư xuân phương quốc hội_ chung cư xuân phương ct2 0975292636
Chung cư xuân phương quốc hội_ chung cư xuân phương ct2 0975292636
Chung cư xuân phương quốc hội_ chung cư xuân phương ct2 0975292636
Chung cư xuân phương quốc hội_ chung cư xuân phương ct2 0975292636
Chung cư xuân phương quốc hội_ chung cư xuân phương ct2 0975292636Bán chung cư quốc hội, xuân phương, chung cư xuân phương căn đẹp
Bán chung cư quốc hội, xuân phương, chung cư xuân phươn Bán chung cư quốc hội,