PHAN ANH MEDIA chuyên phân phối các sản phẩm phụ kiện cho các dòng máy ảnh

Canon - Samsung - Panasonic - Nikon

Hàng chính hãng, bảo hành 1 năm lỗi 1 đổi 1


* Pin máy ảnh Sony :

+ Pin máy ảnh Sony NP - BG1 :


Thông tin chi tiết sản phẩm click ...=> http://chuyenbanbuon.vn/chi-tiet-san...-/1196/3486.do++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+ Pin máy ảnh Sony NP - BN1 :


Thông tin chi tiết sản phẩm Click...=> http://chuyenbanbuon.vn/chi-tiet-san...-/1196/3486.do+++++++++++++++++++++++++++++++++

+ Pin máy ảnh Sony NP - FD1 :


Thông tin chi tiết sản phẩm ...Click => http://chuyenbanbuon.vn/chi-tiet-san...1/1196/3487.do
+++++++++++++++++++++++++++++++++++

+ Pin máy ảnh Sony NP - FM50 :


Thông tin chi tiết sản phẩm... Click => http://chuyenbanbuon.vn/chi-tiet-san...0/1196/3492.do+++++++++++++++++++++++++++++++++++


+ Pin máy ảnh Sony NP - FH100 :


Thông tin chi tiết sản phẩm...Click => http://chuyenbanbuon.vn/chi-tiet-san...0/1196/3494.do+++++++++++++++++++++++++++++++++++

+ Pin máy ảnh Sony NP - FH50 :


Thông tin chi tiết sản phẩm... Click => http://chuyenbanbuon.vn/chi-tiet-san...0/1196/3497.do


* Pin máy ảnh Canon :

+ Pin máy ảnh CanonNB - 1LH :

Thông tin chi tiết sản phẩm click.... click => http://chuyenbanbuon.vn/chi-tiet-san...h/1196/3472.do

**********************************

+ Pin máy ảnhCanonNB - 2LH :

Thông tin chi tiết sản phẩm click ... click => http://chuyenbanbuon.vn/chi-tiet-san...h/1196/3473.do

*************************************
+ Pin máy ảnh Canon NB - 3LH :

Thông tin chi tiết sản phẩm click ... click => http://chuyenbanbuon.vn/chi-tiet-san...-/1196/3474.do

***************************************
+ Pin máy ảnh Canon NB - 4LH :

Thông tin chi tiết sản phẩm click... click => http://chuyenbanbuon.vn/chi-tiet-san...l/1196/3475.do

*******************************************
+ Pin máy ảnh Canon NB - 5LH :

Thông tin chi tiết sản phẩm click...click => http://chuyenbanbuon.vn/chi-tiet-san...-/1196/3476.do

******************************************
+ Pin máy ảnh Canon NB - 6LH :

Thông tin chi tiết sản phẩm click... click => http://chuyenbanbuon.vn/chi-tiet-san...6/1196/3480.do

***********************************************
+ Pin máy ảnh Canon NB - 7LH :
Thông tin chi tiết sản phẩm click... click => http://chuyenbanbuon.vn/chi-tiet-san...-/1196/3478.do

*********************************************
+ Pin máy ảnh Canon NP - E5

Thông tin chi tiết sản phẩm click... click => http://chuyenbanbuon.vn/chi-tiet-san...-/1196/3479.do

*********************************************
+ Pin máy ảnh Canon NP - E6 :

Thông tin chi tiết sản phẩm click... click => http://chuyenbanbuon.vn/chi-tiet-san...6/1196/3480.do

***********************************************
+ Pin máy ảnh Canon BP - E8 :

Thông tin chi tiết sản phẩm click...click => http://chuyenbanbuon.vn/chi-tiet-san...8/1196/3481.do

************************************************** ********************
* Pin máy ảnh Panasonic

+ Pin máy ảnh Panasonic CGA - S004E : http://chuyenbanbuon.vn/chi-tiet-san...e/1196/3527.do


+ Pin máy ảnh Panasonic CGA - S005E : http://chuyenbanbuon.vn/chi-tiet-san...e/1196/3528.do


+ Pin sac AA : http://chuyenbanbuon.vn/chi-tiet-san...-/1196/3533.do

+ Pin sac AAA : http://chuyenbanbuon.vn/chi-tiet-san...l/1196/3534.do

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++

Các sản phẩm bán chạy

Pin điện thoại dung lượng cao KoraCell : http://chuyenbanbuon.vn/danh-muc-san...1143/1189/2.do

Máy Ghi âm : http://chuyenbanbuon.vn/san-pham/may-ghi-am-/719.do

Máy nghe lén xuyên tường :http://chuyenbanbuon.vn/chi-tiet-san...s/1142/3333.do

Móc quay camera : http://chuyenbanbuon.vn/chi-tiet-san...a/1142/2892.do

Đồng hồ camera :http://chuyenbanbuon.vn/chi-tiet-san...r/1142/2887.do

Đồng hồ đeo tay Camera: http://chuyenbanbuon.vn/chi-tiet-san...r/1142/2894.do

Bút chiếu laze :http://chuyenbanbuon.vn/chi-tiet-san...r/1142/3335.do

Đèn Pin Camera : http://chuyenbanbuon.vn/chi-tiet-san-pham/den-pin-amera--ghi-am/1142/2886.do

Các sản phẩm tham khảo

Pin điện thoại dung lượng cao KoraCell : http://chuyenbanbuon.vn/danh-muc-san...1143/1189/2.do

Máy Ghi âm : http://chuyenbanbuon.vn/san-pham/may-ghi-am-/719.do

- Pin Nokia BL-4B http://chuyenbanbuon.vn/chi-tiet-san-pham/pin-bmax-bl-4b/1143/3370.do

- Pin Nokia BL-4C http://chuyenbanbuon.vn/chi-tiet-san-pham/pin-bmax-bl-4c/1143/3371.do

- Pin Nokia BL-4CT http://chuyenbanbuon.vn/chi-tiet-san-pham/pin-bmax-bl-4ct/1143/3372.do

- Pin nokia BP-4L http://chuyenbanbuon.vn/chi-tiet-san-pham/pin-bmax-bl-4l/1143/3375.do

- Pin Nokia BL-5B http://chuyenbanbuon.vn/chi-tiet-san-pham/pin-bmax-bl-5b/1143/3377.do

- Pin Nokia BL-5BT http://chuyenbanbuon.vn/chi-tiet-san-pham/pin-bmax-bl-5bt/1143/3378.do

- Pin Nokia BL-5C http://chuyenbanbuon.vn/chi-tiet-san-pham/pin-bmax-bl-5c/1143/3379.do

- Pin Nokia BL-4B http://chuyenbanbuon.vn/chi-tiet-san...x/1143/2914.do
- Pin Nokia BL-4C http://chuyenbanbuon.vn/chi-tiet-san...x/1143/2897.do
- Pin Nokia BL-4CT http://chuyenbanbuon.vn/chi-tiet-san...x/1143/2901.do
- Pin Nokia BL-5B http://chuyenbanbuon.vn/chi-tiet-san...x/1143/2898.do
- Pin Nokia BL-5BT http://chuyenbanbuon.vn/chi-tiet-san...x/1143/2913.do
- Pin Nokia BL-5CA http://chuyenbanbuon.vn/chi-tiet-san...x/1143/2916.do
- Pin Nokia BL-5CT http://chuyenbanbuon.vn/chi-tiet-san...x/1143/2912.do
- Pin Nokia BL-5K http://chuyenbanbuon.vn/chi-tiet-san...x/1143/2910.do
- Pin Nokia BP-5M http://chuyenbanbuon.vn/chi-tiet-san...x/1143/2907.do
- Pin Nokia BP-4L http://chuyenbanbuon.vn/chi-tiet-san...x/1143/2904.do
- Pin Nokia BP-6M http://chuyenbanbuon.vn/chi-tiet-san...x/1143/2908.do
- Pin Nokia BL-6P http://chuyenbanbuon.vn/chi-tiet-san...x/1143/2903.do
- Pin Nokia BL-6Q http://chuyenbanbuon.vn/chi-tiet-san...x/1143/2909.do
* Các sản phẩm khác: - Thẻ nhớ điện thoại:
+ Thẻ micro SD ( 1Gb -> 32Gb): http://chuyenbanbuon.vn/danh-muc-san...-/1072/1073.do
+ Thẻ Mini SD ( 512Gb -> 2Gb): http://chuyenbanbuon.vn/danh-muc-san...-/1072/1075.do
+ Thẻ RS-MMC (512Gb -> 2Gb) : http://chuyenbanbuon.vn/danh-muc-san...-/1072/1080.do
+ Thẻ Sony M2 (521Gb -> 4Gb): http://chuyenbanbuon.vn/danh-muc-san-pham/m2-/1072/1078.do
- Thẻ nhớ máy ảnh:
+ Thẻ SDHC ( 1Gb -> 64Gb): http://chuyenbanbuon.vn/danh-muc-san...c/1072/1074.do
+ Thẻ MS- Pro duo ( 1Gb -> 16Gb ) http://chuyenbanbuon.vn/danh-muc-san...-/1072/1077.do
+ Thẻ XD ( 1Gb -> 2Gb) : http://chuyenbanbuon.vn/danh-muc-san...-/1072/1079.do
+ Thẻ CF ( 1Gb -> 32Gb) http://chuyenbanbuon.vn/danh-muc-san...-/1072/1076.do
- Pin máy ảnh các loại Sony - Canon - Nikon... : http://chuyenbanbuon.vn/chi-tiet-san-pham/np-bg1/1121/2122.do

************************************************** ******
Mọi chi tiết về sản phẩm vui lòng liên hệ:
Công ty TNHH Thương mại & Công nghệ PHAN ANH.
Địa chỉ: Số 7 Trần Bình - Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: (04) 66. 731.096
liên hệ : 09 43 46 9886 ; yahoo : phudam_digital
Email: phananh.mediacenter@gmail.com
Website: http://chuyenbanbuon.vn/
Bản đồ chi tiết.