Căn cứ quy định của Luật kinh doanh Bất động sản, Nghị đnh 153/2007/NĐ-CP của Chính phủ về cấp thẻ hành nghề trong 3 lĩnh vực: Môi giới; Định giá quản lý; Điều hành sàn giao dịch BĐS.

VIN QUN LÝ ĐÀO TO VÀ DY NGH (ENTERSC)
Đa ch: S.12 T.18 Linh Đàm - Hoàng Lit -Hoàng Mai-HN
Tel: (04)39926155 (04) 36419720 Fax: (04) 36419719
Hotline: Chị Tâm :0914810886

ĐẠI DIỆN TẠI KHÁNH HOÀ

CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG GTO
ĐC: A11 SỐ 15 HOÀNG HOA THÁM- TP. NHA TRANG- TỈNH KHÁNH HOÀ
ĐT (058) 222 6668 FAX: (058) 3527168
- Nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao việc bổ xung những kỹ năng cần thiết cho đội ngũ kinh doanh, quản lý, điều hành và các dịch vụ liên quan đến bất động sản - Viện Entersc và các tổ chức có uy tín liên tục đào tạo và cấp các chứng chỉ kinh doanh bất động sản như: Môi giới bất động sản, định giá bất động sản, quản lý sàn giao dịch bất động sản...
- Nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao việc bổ xung những kỹ năng cần thiết cho đội ngũ kinh doanh, quản lý, điều hành và các dịch vụ liên quan đến bất động sản – CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG GTO thông báo tuyển sinh khoá đào tạo và cấp giấy chứng nhận theo quy định của Luật kinh doanh Bất động sản, Nghị đnh 153/2007/NĐ-CP của Chính phủ về cấp thẻ hành nghề trong 3 lĩnh vực: Môi giới; Định giá quản lý; Điều hành sàn giao dịch BĐS.
Về chương trình đào tạo:.
Học viên được tùy chọn đăng ký học các lớp Môi giới BĐS, Đnh giá BĐS, Qun lý – điu hành Sàn GD BĐS.
Giảng viên
Các chuyên gia của phòng Quản lý nhà và BĐS – Bộ Xây dựng và các chuyên gia trong lĩnh vực kinh doanh Bất động sản – Giảng Viên các trưng Đại Học có uy tín và chuyên môn BĐS.
Khai giảng.: Ngày 18/11/2011

.DUNG CHƯƠNG TRÌNH KHUNG MÔI GII BT ĐNG SN

CHUYÊN ĐỀ 1: TỔNG QUAN VỀ DỊCH VỤ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN
ĐẶT VẤN Đ
I. GIỚI THIỆU VỀ DỊCH VỤ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN
I.1. Môi giới là gì
I.2. Bản chất của môi giới bất động sản
II. VAI TRÒ CỦA MÔI GIỚI BẤT.ĐỘNG SẢN TRONG THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
II.1. Vai trò của môi giới bất động sản
II.2. Vị trí trong tổng sản phẩm quốc dân
III. NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN
IV. ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN
IV.1. Yêu cầu pháp lý
IV.2. Những yêu cầu chuyên môn
V. NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN NGHỀ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN
V.1. Những tác đng đến cầu
V.2. Sức cung của bất động sản
V.3. Chuyển đi cơ cấu kinh tế
V.4. Khả năng tài chính
V.5. Sự bất ổn định tự nhiên của thị trường bất động sản
V.6. Tác động của Pháp luật
V.7. Tác đng đa phương, khu vực
V.8. Môi giới bất động sản và công nghệ thông tin
VI. KINH NGHIỆM CỦA CÁC NƯỚC VỀ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN
VI.1. Hợp chủng quốc Hoa kỳ
VI.2. Khối thị trường chung Châu Âu ( EU)
VI.3. Kinh nghiệm ở Trung Quốc
VII. ĐO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP TRONG MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN
Kết luận
CHUYÊN ĐỀ 2: QUY TRÌNH VÀ KỸ NĂNG MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN
Đặt vấn đ
I. QUAN HỆ CUNG CẦU TRONG THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
I.1. Cầu trong thị.trường bất động sản
I.2. Cung trong thị trường bất động sản
I.3. Cân bằng cung cầu
I.4. Tính đàn hồi của cung và cầu
II. QUY TRÌNH MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN
II.1. Khái niệm
II.2. Trình tự mua bán bất động sản qua môi giới
II.3. Xác đnh đối.ng và các bên tham gia thương vụ môi giới bất động sản
III. LẬP HỒ SƠ THƯƠNG VỤ MÔI GIỚI
III.1. Các công đoạn
III.2. Lập hồ
IV. THỜI HẠN VÀ NHỮNG BƯỚC THỰC HIỆN THƯƠNG VỤ MÔI GIỚI
IV.1. Thời hạn
IV.2. Các bưc đi
V. KỸ NĂNG MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN
V.1. Giúp đnh giá đúng
V.2. Tư vn cho khách hàng điều cần làm
VI. MARKETING BẤT ĐỘNG SẢN
VI.1. Marketing
VI.2. Điều tra thị trường
VI.3. Phân tích thị trưng và đối sách của doanh nghiệp
VI.4. Phân đoạn - lựa chọn và định vị thị trường
VII. KỸ NĂNG GIAO TIP VÀ ĐÀM PHÁN TRONG GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN
VII.1. Kỹ năng môi giới bất động sản
VII.2. Kĩ năng môi giới
VIII. TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ VĂN PHÒNG MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN
VIII. 1. Tổ chức văn phòng môi giới bất động sản
VIII. 2. Quản lý văn phòng môi giới bất động sản
Kết luận
NI DƯNG TRƯƠNG TRÌNH KHUNG.ĐNH GIÁ BT ĐNG SN

II.1. Kiểm nghiệm thực tiễn.
III. PHÂN TÍCH THÔNG TIN VỀ BẤT ĐỘNG SẢN.
IV. LỰA CHỌN PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN
IV.1. Lựa chọn phương pháp
IV.2. Kiểm tra mô hình,.đánh giá cht lượng và hiệu chỉnh giá trị
V. XÁC ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN.
V.1. Đc trưng chủ yếu.của giá bất động sản.
V.2. Giá thành bất động sản
VI. LẬP HỒ SƠ VÀ CHNG THƯ ĐỊNH GIÁ
VII. CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN
VII.1. Phương pháp so sánh trực tiếp
VII.2. Phương pháp chi phí
VII.3. Phương pháp thu nhp hay phương pháp đu tư
VII.4..Phương pháp thng dư
VII.5. Phương pháp lợi nhuận
VII.6. Phương pháp đánh giá hàng loạt dựa trên kỹ thuật máy tính
Kết luận.
CHUYÊN Đ 3: ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN
Đặt vấn đ.
I. CĂN C ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN.
II.1. Chính sách liên quan đến giá đất từ năm 1993-2003.
II.2. Chính sách liên quan đến giá đất từ năm 2003 đến nay
II. ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN LÀ ĐT ĐAI
II.1. Thực tế áp dụng các phương pháp xác đnh giá đất ở Việt Nam
II.2. Đề xuất, Kiến nghị.
III. ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN LÀ NHÀ Ở
III.1. Mục tiêu.
III.2. Trình tự.
IV. ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN LÀ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG.
IV.1. Đnh giá hướng vào giá thành
IV.2. Đnh giá hướng vào người mua
IV. 3. Đnh giá hướng vào cạnh tranh
V. HỒ SƠ VÀ CHNG THƯ ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN
Kết luận.

CHUYÊN Đ.1: T.CHC VÀ QUN LÝ SÀN GIAO DCH BT ĐNG SN
ĐẶT VẤN Đ
I. GIỚI THIỆU VỀ SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN
I.1. Khái niệm sàn giao dịch bất động sản
I.2. Các sàn giao dịch hiện có trong mạng các sàn giao dịch bất động sản
I.3. Mạng các sàn giao dịch bất động sản Việt Nam.
II. VAI TRÒ CỦA SÀN GIAO DỊCH BẤT.ĐỘNG SẢN TRONG THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
II.1. Thu thập thông tin từ thị trường
II.2. Cung cấp dịch vụ cho thị trường
II.3. Phổ biến các chính sách, thông tin từ các cơ quan nhà nước
II.4. Cung cấp thông tin cho các cơ quan quản lý nhà nước
II.5. Góp phần làm minh bạch thị trường
III. NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA SẢN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN
III.2. Mô hình cơ cấu tổ chức của Sàn giao dịch bất động sản Hà Nội
IV. ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP SẢN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN
IV.1. Những quy định của pháp luật.
IV.2. Những điểm cần.lưu.ý.
V. QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN
V.1. Các quy định của pháp luật về Quy chế hoạt động của sàn giao dịch bất động sản
VI. ĐIỀU KIỆN CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN
VI.1. Các quy định của pháp luật.
VI.2. Những điểm cần lưu.ý.
VII. THÔNG TIN VỀ BẤT ĐỘNG SẢN VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN QUA SÀN GIAO DỊCH
VII.1. Yêu cầu thông tin.
VII.2. Vấn đề an toàn, bảo mật cho hệ thống
VIII. TỔ CHỨC CÁC DỊCH VỤ TẠI SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN
VIII.1. Các quy định của pháp luật.
VIII.2. Các hoạt động của sàn giao dịch
Kết luận.
CHUYÊN ĐỀ 2: QUY TRÌNH VÀ KỸ NĂNG MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN.
Đặt vấn đ.
I. QUAN HỆ CUNG CẦU TRONG THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
I.1. Cầu trong thị trường bất động sản
I.2. Cung trong thị trường bất động sản
I.3. Cân bằng cung cầu.
I.4. Tính đàn hồi của cung và cầu.
II. QUY TRÌNH MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN.
II.1. Khái niệm:.
II.2. Trình tự mua bán bất động sản qua môi giới.
II.3. Xác đnh đi tưng và các bên tham gia thương vụ môi giới bất động sản
III. LẬP HỒ SƠ THƯƠNG VỤ MÔI GIỚI
III.1. Các công đoạn.
III.2. Lập hồ
IV. THỜI HẠN VÀ NHỮNG BƯỚC THỰC HIỆN THƯƠNG VỤ MÔI GIỚI
IV.1. Thời hạn.
IV.2. Các bưc đi
V. KỸ NĂNG MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN.
V.1. Giúp đnh giá đúng.
V.2. Tư vn cho khách hàng điều cần làm
VI. MARKETING BẤT ĐỘNG SẢN.
VI.1. Marketing.
VI.2. Điều tra thị trường
VI.3. Phân tích thị trưng và đối sách của doanh nghiệp
VI.4. Phân đoạn - lựa chọn và định vị thị trường
VII. KỸ NĂNG GIAO TIP VÀ ĐÀM PHÁN TRONG GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN
VII.1. Kỹ năng môi giới bất động sản.
VII.2. Kĩ năng môi giới
VIII. TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ VĂN PHÒNG MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN.
VIII. 1. Tổ chức văn phòng môi giới bất động sản.
VIII. 2. Quản lý văn phòng môi giới bất động sản.
Kết luận.
Mọi chi tiêt xin liên hệ:
VIỆN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ (ENTERSC)
Đa ch: S.12 T.18 Linh Đàm - Hoàng Lit -Hoàng Mai-HN
Tel: (04)39926155 (04) 36419720 Fax: (04) 36419719
Hotline: Chị Tâm :0914810886

ĐẠI DIỆN TẠI KHÁNH HOÀ

CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG GTO
ĐC: A11 SỐ 15 HOÀNG HOA THÁM- TP. NHA TRANG- TỈNH KHÁNH HOÀ
ĐT (058) 222 6668 FAX: (058) 3527168