Ban gap lien ke kim chung di trach chi 29,5tr
LK10 HUONG DONG NAM GIA 29,5TR/M2
BAO VAO TEN VOI VIETTRA
LIEN HE : 0904765873