ETV hân hạnh mang đến Dịch vụ đặt phòng khách sạn toàn quốc :

- Liên kết với hơn 1000 khách sạn và resort trên toàn quốc
- Giá tốt nhất, cập nhật giá khuyến mại hàng ngày
- Tiết kiệm thời gian với dịch vụ đặt phòng – thanh toán trực tuyến
- ETV booking online: Hơn cả sự mong đợi!

Danh bạ khách sạn tại Nha Trang
http://www.dulichonline.vn/khachsan_vietnam/36/1/Khach_san_Nha_Trang.etv
Danh bạ khách sạn 5 sao ở Nha Trang
http://www.dulichonline.vn/hotel_star/36/1/5/Khach_san_Nha_Trang.etv
Khách sạn Ana Mandara Nha Trang
http://www.dulichonline.vn/danhba_khachsan/36/1618/Khach_san_Nha_Trang/Ana_Mandara_Resort_Nha_Trang.etv
Khách sạn Sunrise Beach Nha Trang
http://www.dulichonline.vn/danhba_khachsan/36/1617/Khach_san_Nha_Trang/Khach_san_Sunrise_Beach_Nha_Trang.etv
Vinpearl Land Resort Nha Trang
http://www.dulichonline.vn/danhba_khachsan/36/1619/Khach_san_Nha_Trang/Vinpearl_Land_Resort_Nha_Trang.etv
Danh bạ khách sạn 4 sao ở Nha Trang
http://www.dulichonline.vn/hotel_star/36/1/4/Khach_san_Nha_Trang.etv
Khách sạn Michelia Nha Trang
http://www.dulichonline.vn/danhba_khachsan/36/1847/Khach_san_Nha_Trang/Khach_san_Michelia_Nha_Trang.etv
Khách sạn Novotel Nha Trang
http://www.dulichonline.vn/danhba_khachsan/36/975/Khach_san_Nha_Trang/Khach_san_Novotel_Nha_Trang.etv
Khách sạn Yasaka Sài Gòn Nha Trang
http://www.dulichonline.vn/danhba_khachsan/36/974/Khach_san_Nha_Trang/Khach_san_Yasaka_Sai_Gon_Nha_Trang.etv
Khách sạn Nha Trang Lodge
http://www.dulichonline.vn/danhba_khachsan/36/973/Khach_san_Nha_Trang/Khach_san_Nha_Trang_Lodge_.etv
White sand Doclet Resort & Spa Nha Trang
http://www.dulichonline.vn/danhba_khachsan/36/966/Khach_san_Nha_Trang/White_sand_Doclet_Resort_Spa_Nha_Trang.etv
Diamond Bay Resort & Golf Nha Trang
http://www.dulichonline.vn/danhba_khachsan/36/965/Khach_san_Nha_Trang/Diamond_Bay_Resort_Golf_Nha_Trang.etv
Danh bạ khách sạn 3 sao ở Nha Trang
http://www.dulichonline.vn/hotel_star/36/1/3/Khach_san_Nha_Trang.etv
Khách sạn the Light Nha Trang
http://www.dulichonline.vn/danhba_khachsan/36/990/Khach_san_Nha_Trang/Khach_san_the_Light_Nha_Trang.etv
Khách sạn Thế Giới - Nha Trang
http://www.dulichonline.vn/danhba_khachsan/36/1016/Khach_san_Nha_Trang/Khach_san_The_Gioi_Nha_Trang.etv
Khách sạn Memory Nha Trang http://www.dulichonline.vn/danhba_khachsan/36/989/Khach_san_Nha_Trang/Khach_san_Memory_Nha_Trang.etv
Khách sạn Đông Phương II Nha Trang
http://www.dulichonline.vn/danhba_khachsan/36/988/Khach_san_Nha_Trang/Khach_san_Dong_Phuong_II_Nha_Trang.etv
Biệt thự Trúc Linh Nha Trang
http://www.dulichonline.vn/danhba_khachsan/36/987/Khach_san_Nha_Trang/Biet_thu_Truc_Linh_Nha_Trang.etv
Khách sạn Violet Nha Trang
http://www.dulichonline.vn/danhba_khachsan/36/986/Khach_san_Nha_Trang/Khach_san_Violet_Nha_Trang.etv
Khách sạn Viễn Đông Nha Trang
http://www.dulichonline.vn/danhba_khachsan/36/985/Khach_san_Nha_Trang/Khach_san_Vien_Dong_Nha_Trang.etv
Khách sạn Quê Hương, Nha Trang
http://www.dulichonline.vn/danhba_khachsan/36/984/Khach_san_Nha_Trang/Khach_san_Que_Huong_Nha_Trang.etv
Khách sạn Olympic Nha Trang
http://www.dulichonline.vn/danhba_khachsan/36/983/Khach_san_Nha_Trang/Khach_san_Olympic_Nha_Trang.etv
Khách sạn Hoàng Đăng Nha Trang
http://www.dulichonline.vn/danhba_khachsan/36/982/Khach_san_Nha_Trang/Khach_san_Hoang_Dang_Nha_Trang.etv
Khách sạn Hải Yến Nha Trang
http://www.dulichonline.vn/danhba_khachsan/36/981/Khach_san_Nha_Trang/Khach_san_Hai_Yen_Nha_Trang.etv
Khách sạn Green - Nha Trang
http://www.dulichonline.vn/danhba_khachsan/36/979/Khach_san_Nha_Trang/Khach_san_Green_Nha_Trang.etv
Khách sạn Asia Paradise Nha Trang
http://www.dulichonline.vn/danhba_khachsan/36/978/Khach_san_Nha_Trang/Khach_san_Asia_Paradise_Nha_Trang.etv
Khách sạn Khánh Duy Nha Trang
http://www.dulichonline.vn/danhba_khachsan/36/80/Khach_san_Nha_Trang/Khach_san_Khanh_Duy_Nha_Trang.etv
Khách sạn Sunny beach Nha Trang
http://www.dulichonline.vn/danhba_khachsan/36/1023/Khach_san_Nha_Trang/Khach_san_Sunny_beach_Nha_Trang.etv
Khách sạn Trầm Hương 2, Nha Trang
http://www.dulichonline.vn/danhba_khachsan/36/1022/Khach_san_Nha_Trang/Khach_san_Tram_Huong_2_Nha_Trang.etv
Khách sạn Maritime Nha Trang
http://www.dulichonline.vn/danhba_khachsan/36/1021/Khach_san_Nha_Trang/Khach_san_Maritime_Nha_Trang.etv
Khách sạn Hoàn Hải, Nha Trang
http://www.dulichonline.vn/danhba_khachsan/36/1020/Khach_san_Nha_Trang/Khach_san_Hoan_Hai_Nha_Trang.etv
Khách sạn BLue Ocean Nha Trang
http://www.dulichonline.vn/danhba_khachsan/36/1017/Khach_san_Nha_Trang/Khach_san_BLue_Ocean_Nha_Trang.etv
Khách sạn Tây Hồ, Nha Trang
http://www.dulichonline.vn/danhba_khachsan/36/1015/Khach_san_Nha_Trang/Khach_san_Tay_Ho_Nha_Trang.etv
Khách sạn Nha Trang
http://www.dulichonline.vn/danhba_khachsan/36/1013/Khach_san_Nha_Trang/Khach_san_Nha_Trang.etv
Khách sạn Biển Nha Trang
http://www.dulichonline.vn/danhba_khachsan/36/995/Khach_san_Nha_Trang/Khach_san_Bien_Nha_Trang_.etv
Khách sạn Hải Âu Nha Trang
http://www.dulichonline.vn/danhba_khachsan/36/980/Khach_san_Nha_Trang/Khach_san_Hai_Au_Nha_Trang.etv


MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ:
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ TM VÀ DV DL TRỰC TUYẾN VIỆT NAM
E- Travel Vietnam JSC.,
Add: 57 Luơng Ngọc Quyến, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Email: thuha@dulichonline.vn
Tel: 04 66718813/12
Fax: 04 3926 4835
HP : 0988 678 064
YM : ETV_hanguyen
Website:

www.hotelbooking.com.vn
www.halongcruises.vn
www.dulichonline.vn
www.dulichvietnam.org
www.sapatourism.vn