BDS Hoàng Thịnh Phân phối các suất Ngoại Giao chung cư Coma6 Dream Town n CT2.Giá chủ đầu tư,vị trí đẹp,giá hợp lis

1.Căn 801,901 và 809.S=98.5m2.Giá bán:21,56tr/2
2.Căn 802 và 902.S=98.5m2.Giá :21,010tr/m2
3.Căn 905.S=90m2.giá:21,56tr/m2
Giá Gốc 16tr/m2.Bán đúng giá chủ đầu tư.Hiện các căn đang để trống tên,vào tên trực tiếp cho khách mua.
Đóng 40%.HDMB
Chuyên Viên Tư Vấn: Huyền Anh 0978.476.696

bán chung cư coma6, bán chung cư coma6 dreamtown, bán chung cư dreamtown, ban chung cu coma6, ban chung cu coma6 dreamtown, chung cư coma6, chung cu coma6, bán chung cư coma6, bán chung cư coma6 dreamtown, bán chung cư dreamtown, ban chung cu coma6, ban chung cu coma6 dreamtown, chung cư coma6, chung cu coma6, bán chung cư coma6, bán chung cư coma6 dreamtown, bán chung cư dreamtown, ban chung cu coma6, ban chung cu coma6 dreamtown, chung cư coma6, chung cu coma6, bán chung cư coma6, bán chung cư coma6 dreamtown, bán chung cư dreamtown, ban chung cu coma6, ban chung cu coma6 dreamtown, chung cư coma6, chung cu coma6, bán chung cư coma6, bán chung cư coma6 dreamtown, bán chung cư dreamtown, ban chung cu coma6, ban chung cu coma6 dreamtown, chung cư coma6, chung cu coma6, bán chung cư coma6, bán chung cư coma6 dreamtown, bán chung cư dreamtown, ban chung cu coma6, ban chung cu coma6 dreamtown, chung cư coma6, chung cu coma6, bán chung cư coma6, bán chung cư coma6 dreamtown, bán chung cư dreamtown, ban chung cu coma6, ban chung cu coma6 dreamtown, chung cư coma6, chung cu coma6, bán chung cư coma6, bán chung cư coma6 dreamtown, bán chung cư dreamtown,chung cu ct1 coma6,chung cu ct2 coma6