phân phối các tòa chung cư N07b1 N07b2 N07b3 của công ty thanh bình
+ Căn hộ 506 toà B3, ĐN2, DT 86m2, hướng ĐB, gốc 15tr/m2. Giá bán: 29tr/m2.Vào tên HĐ.
+ Căn hộ 1002 tòa B1, DT 86.5m2. Giá gốc 25tr/m2. Giá bán: 33.5tr/m2.
+ Căn hộ 703, toà B3, ĐN2 DT 75m2, căn góc hướng ĐN, ĐB, gốc 15tr/m2. Giá bán 34tr/m2.
+ Căn hộ 707 toà B1, DT 128m2, căn góc hướng ĐN, ĐB, gốc 25tr/m2. Giá bán: 33.5tr/m2.
+ Căn hộ 1002 toà B1 DT 85m2, hướng ĐB, gốc 25tr/m2. Giá bán: 33.5tr/m2.
+ Căn hộ 1610 tòa B1, DT 111m2, căn góc hướng ĐB, TB. Giá bán 33tr/m2.
+ Căn hộ 601, toà B3, ĐN 1, căn góc DT 117m2, hướng ĐB, TB, gốc 15tr/m2. Giá bán: 31tr/m2.
+ Căn hộ 1202 tòa B3, DT 80m2, hướng ĐB. Giá gốc 15tr/m2, giá bán 30tr/m2.
+ Căn hộ 1810 toà B2, DT 111m2, căn góc hướng ĐB, TB. Giá gốc 20tr/m2. Giá bán 31.5tr/m2.
+ Căn hộ 1210 tòa B3 đơn nguyên 2, DT 117.4m2 căn góc hướng ĐB, TB. Giá gốc 15tr/m2. Giá bán 29.5tr/m2.
Liên hệ: 0984.623.777