Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 116/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu như sau:
Quyết định số 678/2008/QĐ-BKH ngày 02 tháng 6 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đu tư ban hành Quy định về chứng chỉ tham gia khóa học về đấu thầu.

VIN QUN LÝ ĐÀO TO VÀ DY NGH (ENTERSC)
Đa ch: S.12 T.18 Linh Đàm - Hoàng Lit -Hoàng Mai-HN
Tel: (04)39926155 (04) 36419720 Fax: (04) 36419719
Hotline: Chị Tâm :0914810886

Kính gửi: BAN LÃNH ĐẠO,CÔNG TY,CÁ NHÂN

Căn cứ Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (kể từ ngày 01/01/2010 các đơn vị, cá nhân tham gia trực tiếp hoạt động xây dựng phải có chứng chỉ, chứng nhận nghiệp vụ bồi dưỡng);

ENT ERSC phối hợp với các giảng viên GS,TS hàng đầu đến từ Bộ XD,Bộ Tài Chính,Bộ KH& ĐT….Chính thức tổ chức các khoá học dưới đây:

Khóa học: Nghiệp Vụ Đấu Thầu:800.000đ,
 Kỹ sư định giá xây dựng:1.500.000đ,
 Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Công Trình:1.000.000,
 Chỉ huy trưởng:1.200.000,
 Giám Đốc Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Công Trình1.300.000,
 Giám Sát Thi Công Xây Dựng Công Trình Xây Dựng:1.500.000,
Chủ nhiệm lập dự án:900.000đ,
Đo bóc tiên lượng,nghiệp vụ bất động sản:1.000.000đ,
Quản lý an toàn lao động:900.000đ,
Kiểm định chất lượng công trình900.000đ,
Khảo sát chất lượng công trình850.000đ,
 Quản lý lao động tiền lương:900.000đ,
Kỹ năng chăm sóc khách hàng, 1.200.000đ
Thiết kế xây dụng công trình:1.000.000đ,
Hành chính văn thư lưu trữ và soạn thảo văn bản:1.200.000đ

Đối tượng học: Giám đc, Trưởng, Phó ban Ban QLDA, kế toán trưởng, nhân viên kế toán, Trưởng, phó các phòng ban chc năng, Ch nhim công trình, Đi trưởng Đi xây dng, các cán b chuyên môn, k thut hot đng trong lĩnh vc xây dng, các ging viên, sinh viên ngành công trình và các cá nhân có nhu cu v.v…
Khai ging: Liên tục trong các tháng
Địa điểm: Tại tỉnh trên toàn quốc
Thủ tục nhập học: Lầm thủ tục nhập học từ 7h30 sáng(Học từ 7h45 cùng ngày khai giảng)Học phí và 3ảnh 3x4cm nộp vào ngày đầu khoá học.Học viên học Giám sát,nộp bản sao bằng tốt nghiệp từ chung cấp,bản coppyCMND
Chứng chỉ: ENT ERSC cấp chứng chỉ,chứng nhận theo quy định của Bộ XD và Bộ KH& ĐT có hiệu lực trên toàn quốc.chứng chỉ, chứng nhận có đóng dấu nổi của cơ sở đào tạo đã được Bộ công an kiểm định chống giả mạo.
Quý cơ quan cá nhân có nhu cầu tham dự học đề nghị đăng ký học sớm nhất qua đường Fax,Email, Điện thoại hoặc đăng ký trực tuy n qua Website: để ENT ER chuẩn bị lớp học được chu đáo.Kính đề nghị các cơ quan phổ biến CV này cho các đơn vị thuộc nghành dọc và trên địa bàn.
Nội dung chương trình và các lớp khác mời bán kính vào đường linh để xem chi tiết:
Mọi chi tiết xin liên hê: VIỆN QUẢN Ý ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ (ENTERSC)
Địa chỉ: Số 12 Tổ 18 Linh Đàm - Hoàng Liệt -Hoàng Mai-HN
Tel: (04)39926155 (04) 36419720 Fax: (04) 36419719
Hotline: Chị Tâm :0914810886
Viện nhận tổ chức đào tạo Nghiệp vụ đấu thầu, quản lý dự án, giám sát thi công công trình, kỹ sư định giá, an toàn vệ sinh lao động tại Doanh nghiệp. Ngoài các chương trình trên, Viện thường xuyên tổ chức các lớp Kỹ năng văn phòng như Bán hàng chuyên nghiệp, Chăm sóc khách hàng, Teamwork, Kỹ năng giao tiếp, tổ chức hội nghị, hội thảo…; Quản lý Dự án; Luật Doanh nghiệp, Luật đầu tư v.v… cho các Doanh nghiệp, cơ quan có nhu cầu.

Đào tạo Nghiệp vụ Đấu thầu
Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu
Đào tạo Nghiệp vụ quản trị kho hàng
Đào tạo Quản trị Kho hàng
Quản trị kho hàng
Học Nghiệp vụ Quản trị kho hàng
Quản trị kho hàng
Đào tạo kiến thức bất động sản
Bồi dưỡng kiến thức bất động sản
Đào tạo Bất động sản
Mở lớp Quản l
ý dự án
Bồi d
ưỡng nghiệp vụ quản lý dự án
Mở lớp Giám đốc Quản lý dự án
Bồi d
ưỡng nghiệp vụ Giám đốc Quản lý dự án công trình
Mở lớp
.đào tạo Marketting bán hàng
Đào tạo kỹ năng bán hàng cao cấp
Mở lớp kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp
Đào tạo Giám sát thi công công tr
ình
Bồi d
ưỡng giám sát thi công công trình xây dựng
Đào tạo Kỹ sư định giá
Bồi dưỡng nghiệp vụ kỹ sư định giá
Mở lớp đào tạo văn thư lưu trữ, hành ch
ính văn phòng
Mở lớp bồi d
ưỡng Kỹ năng hành chính
Đào tạo Quản trị sản xuất
Bồi dưỡng Quản trị sản xuất
Đào tạo kiểm soát viên nội bộ
Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm soát viên nội bộ
Đào tạo kỹ năng phát triển và l
ãnh.đạo doanh nghiệp hiện đại
Bồi dưỡng kỹ năng p
hát triển và lãnh.đạo doanh nghiệp hiện đại
Mở lớp kinh doanh xuất nhập khẩuTuyển sinh lớp kinh doanh xuất nhập khẩu
Mở lớp đào tạo về phong thuỷ
Bồi dưỡng kiến thức về phong thủy
Mở lớp đào tạo về an toàn lao động
Bồi dưỡng nghiệp vụ về an toàn lao động