BDS Hoàng Thịnh Phân phối các suất Ngoại Giao chung cư Coma6 Dream Town n CT2.Giá chủ đầu tư,vị trí đẹp,giá hợp lis

1.Căn 801,901 và 809.S=98.5m2.Giá bán:21,56tr/2
2.Căn 802 và 902.S=98.5m2.Giá :21,010tr/m2
3.Căn 905.S=90m2.giá:21,56tr/m2
Giá Gốc 16tr/m2.Bán đúng giá chủ đầu tư.Hiện các căn đang để trống tên,vào tên trực tiếp cho khách mua.
Đóng 40%.HDMB
Chuyên Viên Tư Vấn: Huyền Anh 0978.476.696