DỰ ÁN CHUNG CƯ CAO CẤP HÒA BÌNH GREEN CITY - 505 MINH KHAI

Đăng ký mua căn hộ trực tiếp của chủ đầu tư

Giá gốc từ 24-29tr/m2

Với các loại điện tích : 63m - 92m - 94m - 95m - 108m - 116m - 126m
tiến độ dự an đóng tiền làm 7 lần
đợt 1 15% đợt 2 10% đợt 3 10% đợt 4 15% đợt 5 15% đợt 6 15% đợt 7 30% Bàn giao căn hộ
Để được tư vấn và mua nhà với giá ưu đãi và chiết khâu cao nhất xin quý khách vui lòng liên hệ

Hotline: Miss Thành 0972 277 335
TRÂN TRỌNG CẢM ƠN QUÝ KHÁCH !!!


Chung cư hòa bình green city, hòa bình green city, green city, hòa bình green city, chung cư green city, chung cư green city, chung cư green city, chung cư green city, chung cư green city, chung cư green city, chung cư green city, chung cư green city, chung cư green city, chung cư green city, chung cư green city, chung cư green city, chung cư green city, chung cư green city, chung cư green city, chung cư green city, chung cư green city, chung cư green city, chung cư green city, chung cư green city, chung cư green city, chung cư green city, chung cư green city, chung cư green city, chung cư green city, chung cư green city, chung cư green city, chung cư green city, chung cư green city, chung cư green city, chung cư green city, chung cư green city, chung cư green city, chung cư green city, chung cư green city, chung cư green city, chung cư green city, chung cư green city, chung cư green city, chung cư green city,chung chu

chung cư hòa bình green city 505 minh khai,chung cư hòa bình green city,chung cu hoa binh green city,chung cư hòa bình green city 505 minh khai,chung cư hòa bình green city,chung cu hoa binh green city,chung cư hòa bình green city 505 minh khai,chung cư hòa bình green city,chung cu hoa binh green city,chung cư hòa bình green city 505 minh khai,chung cư hòa bình green city,chung cu hoa binh green city,chung cư hòa bình green city 505 minh khai,chung cư hòa bình green city,chung cu hoa binh green city,chung cư hòa bình green city 505 minh khai,chung cư hòa bình green city,chung cu hoa binh green city,chung cư hòa bình green city 505 minh khai,chung cư hòa bình green city,chung cu hoa binh green city,chung cư hòa bình green city 505 minh khai,chung cư hòa bình green city,chung cu hoa binh green city,chung cư hòa bình green city 505 minh khai,chung cư hòa bình green city,chung cu hoa binh green city,chung cư hòa bình green city 505 minh khai,chung cư hòa bình green city,chung cu hoa binh green city,chung cư hòa bình green city 505 minh khai,chung cư hòa bình green city,chung cu hoa binh green city,