Hiện nay chúng tôi đang có các lô liền kề Văn Phú - KĐT Văn Phú cần bán như sau:

LK 24 ô 15, diện tích 84m2, đường 12m, hướng TB, giá bán 5,6 tỷ.

LK 27 ô 43, diện tích 70m2, đường 12m, hướng TN, giá bán 6,1 tỷ.

TT2 ô 41, diện tích 70m2, đường 19m, hướng TN, giá bán 5,1 tỷ.

TT 3 ô 28, diện tích 90m2, đường 12m, hướng TB, giá bán 5,3 tỷ.

TT3 ô 25, diện tích 90m2, đường 12m, hướng TB, giá bán 5,4 tỷ.

TT 12 ô 37, diện tích 90m2, đường 12m, hướng TB, giá bán 5,7 tỷ.

TT 10 ô 12, diện tích 90m2, đường 12m, hướng TB, giá bán 5,8 tỷ.

TT30 ô 20, diện tích 70m2, đường 24m, hướng TN, giá bán 5,4 tỷ.

Quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ: 0944735789