Từ 09/11/2011 BQT site 10tren10.com Xin tặng các vị trí Víp ở các box mua bán và Banner cho các thành viên.


1.Làm sao để được đăng tin Víp, Banner miễn phí tại website 10tren10.com?
- Trước tiên bạn phải là thành viên của 10tren10.com, có bài đăng tại 10tren10.com.
- Khí đăng tin tại các site khác bạn copy link bài viết của bạn tại site 10tren10.com và dán vào đầu hoặc cuối các bài đó.
- Cuối cùng hãy gửi danh sách link bài viết của các bạn tại site kahcs đó về cho chúng tôi qua đại chỉ email: sp@10tren10.com .


2.Tỷ lệ đổi link lấy tin Víp và Banner như sau:
- 15 link ( tức 5 bài viết tại các sitte khác có link bài viết của bạn tại 10tren10.com) thì bài của được đính lên vị trí Víp trong 1 tuần.
45 link thì tin của bạn được đính lên vị trí Víp trong 1 tháng.
- Banner bên trái ( kích thước 200px X 90 px) : Ban đầu cần có 50 link để đăng banner trong 1 tuần. tùy theo nhu cầu đăng bao nhiêu tuần mà bạn gửi về cho
chúng tôi số link tương ứng. Ví dụ: Muốn đăng 1 tháng banner bạn cần có 50x4 = 200 link.
- Banner trên các box ( 350x100px) : Bạn cũng cần có 50 link để đăng banner tại các vi trí này trong 1 tuần.


Liên Hệ :
Thông tin chi tiết chương trình Tin Víp, Banner miễn phí
MS: mrtrung