Hiện nay tôi đang có 2 suất ngoại giao Sky View muốn chuyển nhượng lại,là căn B3 ,diện tích là 108,5m2,được chọn tầng từ tầng 8 - tầng 19,mua trong tuần này thì được chiết khấu,sang tuần sau thì không còn,giá gốc là : 33,6 triệu/m2.Chủ đầu tư đã được duyệt tăng giá gốc lên 2 triệu/m2,chính thức tăng từ ngày 24-11-2011.Để biết thêm thông tin liên hệ A Thiện 0978064280