ARTI VIỆT NAM KHAI GIẢNG KHÓA HỌC MỚI

Học PR
Đào tạo PR
Học PR chuyên nghiệp
Học Event
Đào tạo Event chuyên nghiệp
Học tổ chức sự kiện
Học quảng cáo
Học thương hiệu
Học Brand
Muốn trở thành chuyên viên PR
Muốn trở thành chuyên viên Event

Liên hệ: 6271 8667 HOẶC 0989 720 739
Học tại : số 05 Nam Quốc Cang, Q.1, TP.HCM
Xem thêm chi tiết tại : www.arti.edu.vn

Học PR, Đào tạo PR, Học PR chuyên nghiệp, Học Event, Đào tạo Event chuyên nghiệp, Học tổ chức sự kiện, Học quảng cáo , Học thương hiệu, Học Brand, Muốn trở thành chuyên viên PR, Muốn trở thành chuyên viên Event