CÔNG TY CỔ PHẦN TM ĐẦU TƯ & XNK VẬT TƯ GIAO THÔNG (TRAFFIC MATRADIMEXCO) hiện nay đang nhập khẩu và cung ứng:
Nhựa đường đóng thùng 60/70 IRAN ( Trọng lượng tịnh 183.64 kg)
Nhựa đường đóng thùng 60/70 SHELL ( Trọnglượngtịnh 154 kg)
Nhựa đường lỏng đóng thùng CALTEX 60/70 của Singapore ( Trọng lượng tinh 190 kg)
Nhựa đường lỏng đóng thùng PETRO 60/70 của Singapore (Trọng lượng tịnh 190 kg)
Nhựa đường đóng thùng 60/70 SHELL – MALAISIA(Trọng lượng tịnh 200kg)
Các sản phẩm TRAFFIC MATRADIMEXCO cung cấp đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế, tiêu chuẩn của ngành và quy định của Bộ giao thông vận tải.Có chứng chỉ chất lượng phù hợp với nhựa đường 60/70 theo quy định tại 22TCN 279-01 do Viện khoa học công nghệ giao thông vận tải cấp.
Mọi chi tiết xin liên hê: Ms Nguyện: 0936 720 989  -  0313 260 436