Bộ lưu điện (UPS) Blazer 1400EH

• Công suất đầu ra : 1400 VA / 840 W (Hiệu suất > 95% )

• Điện áp trung bình đầu ra : 220 VAC ± 10% (Chế độ ắc qui)

• Tần số đầu ra : 50 Hz ± 1 Hz (Chế độ ắc qui)

• Dải điện áp đầu vào : 166 ~ 274 VAC

• Tần số đầu vào : 50 Hz (46 ~ 54 Hz)

• Loại acquy : 12 VDC, kín khí, tuổi thọ trên 3 năm.

• Thời gian chuyển mạch 2 ~ 6 mili giây (Tối đa 10 mili giây)

• Thời gian lưu điện : 25 phút (100% tải)

• Trọng lượng : 9.6KG• Công suất đầu ra : 1400 VA / 840 W (Hiệu suất > 95% )• Điện áp trung bình đầu ra : 220 VAC ± 10% (Chế độ ắc qui)• Tần số đầu ra : 50 Hz ± 1 Hz (Chế độ ắc qui)• Dải điện áp đầu vào : 166 ~ 274 VAC• Tần số đầu vào : 50 Hz (46 ~ 54 Hz)• Loại acquy : 12 VDC, kín khí, tuổi thọ trên 3 năm.• Thời gian chuyển mạch 2 ~ 6 mili giây (Tối đa 10 mili giây)• Thời gian lưu điện : 25 phút (100% tải)• Trọng lượng : 9.6KG

Xem chi tiếtGiá bán : 3.465.000 VNĐ

Chưa bao gồm VATBộ lưu điện(UPS) SANTAK Blazer 1000E• Công suất đầu ra : 1000 VA / 600 W (Hiệu suất thu mua vi tinh cu > 95% )

• Điện áp trung bình đầu ra : 220 VAC ± 10% (Chế độ ắc qui)

• Tần số đầu ra : 50 Hz ± 1 Hz (Chế độ ắc qui)

• Dải điện áp đầu vào : 162 ~ 268 VAC

• Tần số đầu vào : 50 Hz (46 ~ 54 Hz)

• Loại acquy : 12 VDC, kín khí, tuổi thọ trên 3 năm.

• Thời gian chuyển mạch 2 ~ 6 mili giây (Tối đa 10 mili giây)

• Thời gian lưu điện : 36 phút (100% tải)

• Trọng lượng : 9.6KG• Công suất đầu ra : 1000 VA / 600 W (Hiệu suất > 95% )• Điện áp trung bình đầu ra : 220 VAC ± 10% (Chế độ ắc qui)• Tần số đầu ra : 50 Hz ± 1 Hz (Chế độ ắc qui)• Dải điện áp đầu vào : 162 ~ 268 VAC• Tần số đầu vào : 50 Hz (46 ~ 54 Hz)• Loại acquy : 12 VDC, kín khí, tuổi thọ trên 3 năm.• Thời gian chuyển mạch 2 ~ 6 mili giây (Tối đa 10 mili giây)• Thời gian lưu điện : 36 phút (100% tải)• Trọng lượng : 9.6KGXem chi tiếtGiá bán : 2.835.000 VNĐ

Chưa bao gồm VATBộ lưu điên SANTAK Blazer 600E• Công suất đầu ra : 600 VA / 360 W ( Hiệu suất > 95%)

• Điện áp trung bình đầu ra : 220 VAC ± 10% (Chế độ ắc qui)

• Tần số đầu ra : 50Hz

• thu mua vi tinh cu gia cao Dải điện áp đầu vào : 162 ~ 268 VAC

• Tần số đầu vào : 50 Hz (46 ~ 54 Hz)

• Loại acquy : 12 VDC, kín khí, tuổi thọ trên 3 năm.

• Thời gian chuyển mạch 2 ~ 6 mili giây (Tối đa 10 mili giây)

• Thời gian lưu điện : 20 phút (100% tải) ( có thể thay thế nóng battery)

• Trọng lượng : 6 KG

• Công suất đầu ra : 600 VA / 360 W ( Hiệu suất > 95%)• Điện áp trung bình đầu ra : 220 VAC ± 10% (Chế độ ắc qui)• Tần số đầu ra : 50Hz• Dải điện áp đầu vào : 162 ~ 268 VAC• Tần số đầu vào : 50 Hz (46 ~ 54 Hz)• Loại acquy : 12 VDC, kín khí, tuổi thọ trên 3 năm.• Thời gian chuyển mạch 2 ~ 6 mili giây (Tối đa 10 mili giây)• Thời gian lưu điện : 20 phút (100% tải)• Trọng lượng : 6 KG

Xem chi tiếtGiá bán : 1.470.000 VNĐ

Chưa bao gồm VATBộ lưu điện (UPS) SANTAK Blazer 800E• Công suất đầu ra : 800 VA

• Điện áp trung bình đầu ra : 220 VAC ± 10% (Chế độ ắc qui)

• Tần số đầu ra : 50Hz

• Dải điện áp đầu vào : 162 ~ 268 VAC

• Tần số đầu vào : 50 Hz (46 ~ 54 Hz)

• Loại acquy : 12 VDC, thu mua vi tinh cu tan noi kín khí, tuổi thọ trên 3 năm.

• Thời gian chuyển mạch 2 ~ 6 mili giây (Tối đa 10 mili giây)

• Thời gian lưu điện : 28 phút (100% tải)

• Trọng lượng : 6,5 KG• Công suất đầu ra : 800 VA• Điện áp trung bình đầu ra : 220 VAC ± 10% (Chế độ ắc qui)• Tần số đầu ra : 50Hz• Dải điện áp đầu vào : 162 ~ 268 VAC• Tần số đầu vào : 50 Hz (46 ~ 54 Hz)• Loại acquy : 12 VDC, kín khí, tuổi thọ trên 3 năm.• Thời gian chuyển mạch 2 ~ 6 mili giây (Tối đa 10 mili giây)• Thời gian lưu điện : 28 phút (100% tải)• Trọng lượng : 6,5 KGXem chi tiếtGiá bán : 1.890.000 VNĐ

Chưa bao gồm VAT

Bộ lưu điện(UPS) Emerson Liebert GXT3-10000RT230(10000VA / 9000W)

• Công suất đầu ra : 10000VA / 9000W

• Điện áp trung bình đầu ra : 220/230/240VAC

thu mua vi tinh cu Tần số đầu ra : 50Hz

• Dải điện áp đầu vào : 220/230/240VAC

• Tần số đầu vào : 40-70 Hz

• Loại acquy : non - spllable, lead - acid (20x12V)

• Thời gian sạc lại điện : 3giờ

• Thời gian lưu điện : 5 phút (100% tải) ( có thể thay thế nóng battery)

• Trọng lượng : Thu mua may tinh 21.36 KG• Công suất đầu ra : 10000VA / 9000W• Điện áp trung bình đầu ra : 220/230/240VAC• Tần số đầu ra : 50Hz• Dải điện áp đầu vào : 220/230/240VAC• Tần số đầu vào : 40-70 Hz• Loại acquy : non - spllable, lead - acid (20x12V)• Thời gian sạc lại điện : 3giờ• Thời gian lưu điện : 5 phút (100% tải) ( có thể thay thế nóng battery)Xem chi tiếtGiá bán : 51.135.000 VNĐ

Chưa bao gồm VATKhuyến mại một thẻ mobicard trị giá 500.000 VNĐBộ lưu điện(UPS) EATON EDX10KHXL31(10000VA/7000W)• Công suất đầu ra : 10000VA/7000W

• Điện áp trung bình đầu ra : 220VAC

• Tần số đầu ra : 50/60 Hz

• Dải điện áp đầu vào : 380V/220V, 20%-/52%(AVR giúp cân bằng điện áp chuẩn)

• Tần số đầu vào : 50/60 Hz +/-1Hz

• Loại acquy : Sealed, Lead-Acid battery (12V)

• Thời gian sạc lại điện : 8 giờ

• Thời gian lưu điện : Acquy mở rộng bên ngoài

• Công suất đầu ra : 10000VA/7000W• Điện áp trung bình đầu ra : 220VAC• Tần số đầu ra : 50/60 Hz• Dải điện áp đầu vào : 380V/220V, 20%-/52%(AVR thu mua may tinh cu gia cao giúp cân bằng điện áp chuẩn)• Tần số đầu vào : 50/60 Hz +/-1Hz• Loại acquy : Sealed, Lead-Acid battery (12V)• Thời gian sạc lại điện : 8 giờ• Thời gian lưu điện : Acquy mở rộng bên ngoàiXem chi tiếtGiá bán : 48.300.000 VNĐ

Chưa bao gồm VATBộ lưu điện(UPS) EATON EDX6000H(6000VA/4200W)• Công suất đầu ra : 6000VA/4200W

• Điện áp trung bình đầu ra : 220VAC

• Tần số đầu ra : 50/60 Hz

• Dải điện áp đầu vào : 220V, 122-300VA(AVR giúp cân bằng điện áp chuẩn)

• Tần số đầu vào : 50/60 Hz +/-1Hz

• Loại acquy : Sealed, Lead-Acid battery (12V)

• Thời gian sạc lại điện : 7 giờ

• Thời gian lưu điện : 20 phút với tải 3000VA và 8 phút với tải 6000VA

• Trọng lượng : 32 KG• Công suất đầu ra : 6000VA/4200W• Điện áp trung bình đầu ra : 220VAC• Tần số đầu ra : 50/60 Hz• Dải điện áp đầu vào : 220V, 122-300VA(AVR giúp cân bằng điện áp chuẩn)• Tần số đầu vào : 50/60 Hz +/-1Hz• Loại acquy : Sealed, Lead-Acid battery (12V)• Thời gian sạc lại điện : 7 giờ• thu mua may tinh cu tan noi Thời gian lưu điện : 20 phút với tải 3000VA và 8 phút với tải 6000VA• Trọng lượng : 95 KGXem chi tiếtGiá bán : 30.660.000 VNĐ

Chưa bao gồm VATBộ lưu điện(UPS) EATON EDX10000H(10000VA/7000W)• Công suất đầu ra : 10000VA/7000W

• Điện áp trung bình đầu ra : 220VAC

• Tần số đầu ra : 50/60 Hz

• Dải điện áp đầu vào : 220V, 122-300VA(AVR giúp cân bằng điện áp chuẩn)

��� Tần số đầu vào : 50/60 Hz +/-1Hz

• Loại acquy : Sealed, Lead-Acid battery (12V)

• Thời gian sạc lại điện : 8 giờ

• Thời gian lưu điện : 45 phút với tải 2500VA

• Trọng lượng : 95 KG• Công suất đầu ra : 10000VA/7000W• Điện áp trung bình đầu ra : 220VAC• Tần số đầu ra : 50/60 Hz• Dải điện áp đầu vào : 220V, 122-300VA(AVR giúp cân bằng điện áp chuẩn)• Tần số đầu vào : 50/60 Hz +/-1Hz• Loại acquy : Sealed, Lead-Acid battery (12V)• Thời gian sạc lại điện : 8 giờ• Thời gian lưu điện : 45 phút với tải 2500VA• Trọng lượng : 95 KGXem chi tiếtGiá bán : 45.570.000 VNĐ

Chưa thu mua may tinh cu hcm bao gồm VAT

Bộ lưu điện(UPS) EATON EDX3000H(3000VA/2100W)• Công suất đầu ra : 3000VA/2100W

• Điện áp trung bình đầu ra : 220VAC

• Tần số đầu ra : 50/60 Hz

• Dải điện áp đầu vào : 220V, 122-300VA(AVR giúp cân bằng điện áp chuẩn)

• Tần số đầu vào : 50/60 Hz +/-1Hz

• Loại acquy : Sealed, Lead-Acid battery (12V)

• Thời gian sạc lại điện : 5 giờ

• Thời gian lưu điện : 16 phút với tải 1500VA và >5 phút với tải 3000VA

• Trọng lượng : 32 KG• Công suất đầu ra : 3000VA/2100W• Điện áp trung bình đầu ra : 220VAC• Tần số đầu ra : 50/60 Hz• Dải điện áp đầu vào : 220V, 122-300VA(AVR thu mua vi tinh cu gia cao giúp cân bằng điện áp chuẩn)• Tần số đầu vào : 50/60 Hz +/-1Hz• Loại acquy : Sealed, Lead-Acid battery (12V)• Thời gian sạc lại điện : 5 giờ• Thời gian lưu điện : 16 phút với tải 1500VA và >5 phút với tải 3000VA• Trọng lượng : 32 KGXem chi tiếtGiá bán : 15.330.000 VNĐ

Chưa bao gồm VATbộ lưu điện(UPS) EATON EDX1000H(1000VA/700W)• Công thu mua may tinh cu tphcm suất đầu ra : 1000VA/700W

• Điện áp trung bình đầu ra : 220VAC

• Tần số đầu ra : 50/60 Hz

• Dải điện áp đầu vào : 20V, 122-300VA (AVR giúp cân bằng điện áp chuẩn)

• Tần số đầu vào : 50/60 Hz +/-1Hz

• Loại acquy : Sealed, Lead-Acid battery (12V)

• Thời gian sạc lại điện : 5 giờ

• Thời gian lưu điện : 31 phút với tải 700W và 11 phút với tải 1400W

• Trọng lượng : 32 KG• Công suất đầu ra : 1000VA/700W• Điện áp trung bình đầu ra : 220VAC• Tần số đầu ra : 50/60 Hz• Dải điện áp đầu vào : 20V, 122-300VA (AVR giúp cân bằng điện áp chuẩn)• Tần số đầu vào : 50/60 Hz +/-1Hz• Loại acquy : Sealed, Lead-Acid battery (12V)• Thời gian sạc lại điện : 5 giờ• Thời gian lưu điện : 14 phút với tải 350W và 7 phút với tải 700W• Trọng lượng : 14 KGXem chi tiếtGiá bán : 6.825.000 VNĐ

Chưa bao gồm VATBộ lưu điện(UPS) EATON EDX2000H(2000VA/1400W)• Công suất đầu ra : 2000VA/1400W

• Điện áp trung bình đầu ra : 220VAC

• Tần số đầu ra : 50/60 Hz

• Dải điện áp đầu vào : 220V, mua may tinh cu 122-300VA(AVR giúp cân bằng điện áp chuẩn)

• Tần số đầu vào : 50/60 Hz +/-1Hz

• Loại acquy : Sealed, Lead-Acid battery (12V)

• Thời gian sạc lại điện : 5 giờ

• Thời gian lưu điện : 31 phút với tải 700W và 11 phút với tải 1400W

• Trọng lượng : 32 KG• Công suất đầu ra : 2000VA/1400W• Điện áp trung bình đầu ra : 220VAC• Tần số đầu ra : 50/60 Hz• Dải điện áp đầu vào : 220V, 122-300VA(AVR giúp cân bằng điện áp chuẩn)• Tần số đầu vào : 50/60 Hz +/-1Hz• Loại acquy : Sealed, Lead-Acid battery (12V)• Thời gian sạc lại điện : 5 giờ• Thời gian lưu điện : 31 phút với tải 700W và 11 phút với tải 1400W• Trọng lượng : 32 KGXem chi tiếtGiá bán : 12.180.000 VNĐ

Chưa bao gồm VAT

Bộ lưu điện(UPS) EATON ENV2000H(2000VA/1200W)• Công suất đầu ra : 2000VA/1200W

• Điện áp trung bình đầu ra : 220/230/240VAC +/- 10%

• Tần số đầu ra : 50/60 Hz +/-1Hz

• Dải điện áp đầu vào : 166-280VA (AVR giúp cân bằng điện áp chuẩn)

• Tần số đầu vào : 50/60 Hz +/-1Hz

• Loại acquy : Sealed Lead-Acid / 12V/7.0Ah x 4pcs

• thu mua may vi tinh cu Thời gian sạc lại điện : 10 giờ

• Thời gian lưu điện : 35 phút với tải 100W 10 phút với tải 400W, 5 phút với tải 600W

• Trọng lượng : 9.6 KG• Công suất đầu ra : 2000VA/1200W• Điện áp trung bình đầu ra : 220/230/240VAC +/- 10%• Tần số đầu ra : 50/60 Hz +/-1Hz• Dải điện áp đầu vào : 166-280VA (AVR giúp cân bằng điện áp chuẩn)• Tần số đầu vào : 50/60 Hz +/-1Hz• Loại acquy : Sealed Lead-Acid / 12V/7.0Ah x 4pcs• Thời gian sạc lại điện : 10 giờ• Thời gian lưu điện : 35 phút với tải 100W 10 phút với tải 400W, 5 phút với tải 600W• Trọng lượng : 9.6 KG

Xem chi tiếtGiá bán : 3.150.000 VNĐ

Chưa bao gồm VATBộ lưu điện (UPS) EATON ENV1000H(1000VA/600W)• Công suất đầu ra : 1000VA/600W

• Điện áp trung bình đầu ra : 220/230/240VAC +/- 10%

• Tần số đầu ra : 50/60 Hz +/-1Hz

• Dải điện áp đầu vào : 160V - 290V AC (AVR giúp cân bằng điện áp chuẩn)

• Tần số đầu vào : 50/60 Hz +/-1Hz

• Loại acquy : Sealed Lead-Acid / 12V/7.0Ah x 2pcs

• Thời gian sạc lại điện : 10 giờ

• Thời gian lưu điện : 35 phút thu mua vi tinh cu với tải 100W 15 phút với tải 200W, 6 phút với tải 400W

• Trọng lượng : 9.6 KG• Công suất đầu ra : 1000VA/600W• Điện áp trung bình đầu ra : 220/230/240VAC +/- 10%• Tần số đầu ra : 50/60 Hz +/-1Hz• Dải điện áp đầu vào : 160V - 290V AC (AVR giúp cân bằng điện áp chuẩn)• Tần số đầu vào : 50/60 Hz +/-1Hz• Loại acquy : Sealed Lead-Acid / 12V/7.0Ah x 2pcs• Thời gian sạc lại điện : 10 giờthu mua vi tinh cu tan noi Thời gian lưu điện : 35 phút với tải 100W 15 phút với tải 200W, 6 phút với tải 400W• Trọng lượng : 9.6 KG

Xem chi tiếtGiá bán : 2.100.000 VNĐ

Chưa bao gồm VAT

Bộ lưu điện EATON ENV600H (600VA/360W)

• Công suất đầu ra : 600VA / 360W

• Điện áp trung bình đầu ra : 220V/ 230V/ 240V AC

• Tần số đầu ra : 50/60 Hz

• Dải điện áp đầu vào : 220V/ 230V/ 240V AC( 170 - 280V AC )

• Tần số đầu vào : 50/60 Hz

• Loại acquy : Sealed Lead-Acid / 12V/7.0Ah x 1pcs

• Thời gian sạc lại điện : 8 giờ

• Thời gian lưu điện : 14 phút với tải 120W 18 phút với tải 100W

• Trọng lượng : 6 KG• Công suất đầu ra thu mua may tinh cu : 600VA / 360W• Điện áp trung bình đầu ra : 220V/ 230V/ 240V AC• Tần số đầu ra : 50/60 Hz• Dải điện áp đầu vào : 220V/ 230V/ 240V AC( 170 - 280V AC )• Tần số đầu vào : 50/60 Hz• Loại acquy : Sealed Lead-Acid / 12V/7.0Ah x 1pcs• Thời gian sạc lại điện : 8 giờ• Thời gian lưu điện : 14 phút với tải 120W 18 phút với tải 100W• Trọng lượng : 6 KG

Xem chi tiếtGiá bán : 882.000 VNĐ

Chưa bao gồm VAT

Bộ lưu điệnUPS APC SURTD5000XLI

• Công suất đầu ra : 3500 Watts / 5000 VA

• Điện áp trung bình đầu ra : 230V +-