b5 cầu diễn,b5 cầu diễn bán gấp gấp
Hiện tại chúng tôi đang có các căn hộ thuộc dự án B5 cầu diễn
- Tòa CT5C có loại diện tích: 64, 75, 115 và 121m2 thuộc các tầng 11, 12, 22, 24 (Vào tên trực tiếp Hợp Đồng)
- Tòa CT5A có loại diện tích: 64, 75 và 115m 121m2 thuộc tầng 3, 4, 10, 15 (Vào tên trực tiếp Hợp đồng)
- Tòa CT5A, tầng 18 có các loại diện tích: 64, 75, 115 và 121m2, giá gốc 15tr/m2 cho tất cả các loại diện tích và vị trí, không hệ số vị trí, vênh 50tr/căn, Vào tên Hợp đồng (phân phối độc quyền)
Liên hê: Nghĩa 09845.999.26
Website: http://vinamaxgroup.vn/
Tag: Chung cư B5 Cầu Diễn, B5 Cầu Diễn, Bán chung cư B5 Cầu Diễn, B5 Cầu Diễn, Chung cư B5 Cầu Diễn, B5 Cầu Diễn, Bán chung cư B5 Cầu Diễn, B5 Cầu Diễn, Chung cư B5 Cầu Diễn, B5 Cầu Diễn, Bán chung cư B5 Cầu Diễn, B5 Cầu Diễn, Chung cư B5 Cầu Diễn, B5 Cầu Diễn, Bán chung cư B5 Cầu Diễn, B5 Cầu Diễn, Chung cư B5 Cầu Diễn, B5 Cầu Diễn, Bán chung cư B5 Cầu Diễn, B5 Cầu Diễn, Chung cư B5 Cầu Diễn, B5 Cầu Diễn, Bán chung cư B5 Cầu Diễn, B5 Cầu Diễn, Chung cư B5 Cầu Diễn, B5 Cầu Diễn, Bán chung cư B5 Cầu Diễn, B5 Cầu Diễn, Chung cư B5 Cầu Diễn, B5 Cầu Diễn, Bán chung cư B5 Cầu Diễn, B5 Cầu Diễn, Chung cư B5 Cầu Diễn, B5 Cầu Diễn, Bán chung cư B5 Cầu Diễn, B5 Cầu Diễn, Chung cư B5 Cầu Diễn, B5 Cầu Diễn, Bán chung cư B5 Cầu Diễn, B5 Cầu Diễn