ông ty mình (sàn Bất động sản)chuyển địa điểm cần thanh lý nhanh toàn bộ thiết bị, đồ dùng văn phòng, còn mới. Bao gồm:
1. Bộ sofa vải cao cấp tiếp khách.
2. Bàn họp (số lượng: 2).
3. Bàn + ghế giám đốc (2 bàn, 2 ghế).
4. Quầy lễ tân.
5. Tủ đựng tài liệu.
6. Bàn dài làm việc (số lượng: 3).
7. Cây nước (hiệu: Kangaroo).
8. Ghế Hòa Phát (sl: 20).
9. Bản đồ + ảnh.
10. Kính treo ảnh dầy 5 ly.
11. Thần tài.
12. Bảng fomica lớn.
13. Tranh dự án các loại bất động sản.
Và 1 số trang thiết bị khác…
Tổng thanh lý: 100 triệu.
Chi tiết liên hệ lễ tân: 0166.780.1416 (Ms. Huyền).
Ảnh thật:
[IMG]file:///C:/DOCUME~1/WINDOW~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG]
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 720x540.


[IMG]file:///C:/DOCUME~1/WINDOW~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.jpg[/IMG]

[IMG]file:///C:/DOCUME~1/WINDOW~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.jpg[/IMG]
[IMG]file:///C:/DOCUME~1/WINDOW~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG]
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 720x540.


[IMG]file:///C:/DOCUME~1/WINDOW~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image004.jpg[/IMG]

[IMG]file:///C:/DOCUME~1/WINDOW~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG]
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 697x543.


[IMG]file:///C:/DOCUME~1/WINDOW~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image005.jpg[/IMG]
[IMG]file:///C:/DOCUME~1/WINDOW~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG]
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 809x542.


[IMG]file:///C:/DOCUME~1/WINDOW~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image006.jpg[/IMG]

[IMG]file:///C:/DOCUME~1/WINDOW~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image007.jpg[/IMG]
[IMG]file:///C:/DOCUME~1/WINDOW~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG]
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 800x300.


[IMG]file:///C:/DOCUME~1/WINDOW~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image008.jpg[/IMG]

[IMG]file:///C:/DOCUME~1/WINDOW~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image009.jpg[/IMG]
[IMG]file:///C:/DOCUME~1/WINDOW~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image010.jpg[/IMG]
[IMG]file:///C:/DOCUME~1/WINDOW~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG]
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 800x376.


[IMG]file:///C:/DOCUME~1/WINDOW~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image011.jpg[/IMG]

[IMG]file:///C:/DOCUME~1/WINDOW~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image012.jpg[/IMG]
[IMG]file:///C:/DOCUME~1/WINDOW~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image013.jpg[/IMG]
[IMG]file:///C:/DOCUME~1/WINDOW~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG]
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 691x880.


[IMG]file:///C:/DOCUME~1/WINDOW~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image014.jpg[/IMG]
[IMG]file:///C:/DOCUME~1/WINDOW~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image015.jpg[/IMG]
[IMG]file:///C:/DOCUME~1/WINDOW~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image016.jpg[/IMG]