Giáo Viên Dạy Kèm Lớp 1

Tập thể Giáo Viên nhiều kinh nghiệm, nhận dạy kèm từ lớp 1-5, luyện chữ đẹp, rèn kỹ năng làm Toán, Văn, Anh...dạy nâng cao, lấy lại kiến thức cơ bản cho học sinh yêú. Luyện chữ, ghép vần, làm toán nhanh cho các cháu chuẩn bị vào lớp 1, các cháu 4-5 tuổi. Dạy theo chương trình cải cách của Bộ giáo dục.
Liên hệ: Thầy Tiến - Cô Hồng 098 220 3084 - 08.36019599
Giáo Viên Dạy Kèm Lớp 1