VIN QUN LÝ ĐÀO TO VÀ DY NGH (ENTERSC)
Đa ch: S.12 T.18 Linh Đàm - Hoàng Lit -Hoàng Mai-HN
Tel: (04)39926155 (04) 36419720 Fax: (04) 36419719
Hotline: Chị Tâm :0914810886

ĐẠI DIỆN TẠI MIỀN TRUNG

ĐC: A11 SỐ 15 HOÀNG HOA THÁM- TP. NHA TRANG- TỈNH KHÁNH HOÀ
ĐT (058) 222 6668 FAX: (058) 3527168
THƯ MỜI

Kính gửi: BAN LÃNH ĐẠO, CÔNG TY, CÁ NHÂN

Viện quản lý Đào tạo và Dạy nghề là một trong những đơn vị đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ cấp chứng chỉ, chứng nhận ( hành nghề) Đến nay, viện đã tổ chức thành công rất nhiều các khoá họctại hầu hết các tĩnh, thành ở Việt Nam và nhận được những tin hiệu phản hồi tích cực từ phía học viên.
Để tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị thuộc ngành dọc có thể tiếp cận đến các khoá học một cách thuận lợi và hiệu quả nhất. viện quản lý Đào tạo và Dạy nghề đề nghị được phối hợp với quý cơ quan để tổ chức các khoá đào tạo, bồi dưỡng nêu trên tại địa bàn tỉnh.
Một số nội dung cơ bản của khoá học như sau:
1. Kháo học: Bồi dưỡng nghiệp vụ ( theo nội dung chương trình khung của Bộ Xây Dựng& Bộ Kế Hoạch & Đầu Tư.
2. Địa điểm tổ chức: Địa điểm cụ thể sẽ do hai bên thống nhất)
3. Thời gian tổ chức khoá học: (thời gian cụ thể sẽ do hai bên thống nhất)
4. Thời lượng học: ( Theo chương trình khung của Bộ XD & Bộ Kế hoạch và Đầu Tư)
5. Số lượng học viên: Tối thiểu 30- 40 người/1 lớp
6. Các công việc viện chịu trách nhiệm thực hiện
- Cung cấp giảng viên, tài liệu, đĩa CD – Rom, đi lại, ăn nghỉ của giảng viên và cán bộ phụ trách
- Cấp chứng chỉ, chứng nhận tốt nghiệp cho các học viên theo quy định
7. Quý cơ quan, Cty sẽ chủ trì triệu tập các đơn vị thuộc ngành dọc và đơn vị trên địa bàn đến tham gia học
- Mức kinh phí: Viện trích lại quý cơ quan % để phục vụ chi phí quản lý, hội trường
Khóa học: Nghiệp Vụ Đấu Thầu:800.000đ,
Kỹ sư định giá xây dựng:1.500.000đ,
Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Công Trình:1.000.000đ
Chỉ huy trưởng công trình xây dựng:1.200.000,
Giám Đốc Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Công Trình1.300.000,
Giám Sát Thi Công Xây Dựng Công Trình Xây Dựng:1.700.000đ
Chủ nhiệm lập dự án:900.000đ,
Đo bóc tiên lượng,nghiệp vụ bất động sản:1.000.000đ,
 Quản lý an toàn lao động:900.000đ,
Kiểm định chất lượng công trình:900.000đ,
Khảo sát chất lượng công trình:850.000đ,
Quản lý lao động tiền lương:900.000đ,
Kỹ năng chăm sóc khách hàng, 1.200.00d
Thiết kế xây dụng công trình:1.400.000đ,
Mọi chi tiêt xin liên hệ:
VIỆN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ (ENTERSC)
Đa ch: S.12 T.18 Linh Đàm - Hoàng Lit -Hoàng Mai-HN
Tel: (04)39926155 (04) 36419720 Fax: (04) 36419719
Hotline: Chị Tâm :0914810886

ĐẠI DIỆN TẠI MIỀN TRUNG

ĐC: A11 SỐ 15 HOÀNG HOA THÁM- TP. NHA TRANG- TỈNH KHÁNH HOÀ
ĐT (058) 222 6668 FAX: (058) 3527168
Viện nhận tổ chức đào tạo Nghiệp vụ đấu thầu, quản lý dự án, giám sát thi công công trình, kỹ sư định giá, an toàn vệ sinh lao động tại Doanh nghiệp. Ngoài các chương trình trên, Viện thường xuyên tổ chức các lớp Kỹ năng văn phòng như Bán hàng chuyên nghiệp, Chăm sóc khách hàng, Teamwork, K năng giao tiếp, tổ chức hội nghị, hội thảo…; Quản lý Dự án; Luật Doanh nghiệp, Luật đầu tư v.v… cho các Doanh nghip, cơ quan có nhu cu.

Đào t
ạo Nghiệp vụ Đấu thầu
Bồ
i dưỡng nghiệp vụ đấu thầu
Đào
tạo Nghiệp vụ quản trị kho hàng
Đào t
ạo Quản trị Kho hàng
Quản trị kho hàng
Học Nghiệp vụ Quản trị kho hàng
Quản trị
kho hàng
Đào t
ạo kiến thức bất động sản
Bồ
i dưỡng kiến thức bất động sản
Đào t
ạo Bất động sản
Mở lớp Quản l
ý dự án
Bồi d
ưỡng nghiệp vụ quản lý dự án
Mở lớ
p Giám đốc Quản lý dự án
Bồi d
ưỡng nghiệp vụ Giám đốc Quản lý dự án công trình
Mở lớp
.đào to Marketting bán hàng
Đào t
ạo kỹ năng bán hàng cao cấp
Mở lớp kỹ
năng bán hàng chuyên nghip
Đào t
ạo Giám sát thi công công trình
Bồi d
ưỡng giám sát thi công công trình xây dựng
Đào tạo Kỹ sư định giá
Bồ
i dưỡng nghiệp vụ kỹ sư định giá
Mở lớ
p đào to văn thư lưu trữ, hành chính văn phòng
Mở lớp bồi d
ưỡng Kỹ năng hành chính
Đào t
ạo Quản trị sản xuất
Bồ
i dưỡng Quản trị sản xuất
Đào t
ạo kiểm soát viên nội bộ
Bồ
i dưỡng nghiệp vụ kiểm soát viên nội bộ
Đào t
ạo kỹ năng phát triển và lãnh.đạo doanh nghiệp hiện đại
Bồ
i dưỡng kỹ năng phát triển và lãnh.đạo doanh nghiệp hiện đại
Mở lớp kinh doanh xuất nhập khẩuTuyển sinh lớp kinh doanh xuất nhập khẩu
Mở lớ
p đào tạo về phong thuỷ
Bồ
i dưỡng kiến thức về phong thủy
Mở lớ
p đào tạo về an toàn lao động
Bồ
i dưỡng nghiệp vụ về an toàn lao động