chung cu hh2, chung cu hh2 le van luong. chung cu hh2 nha xuat ban cong an nhân dan, chung hh2 bac ha, can ho chung cu hh2 le van luong, chung cu hh 2 le van luong
Bán chung cư HH2 nhà xuất bản công an nhân dân
20.01 DT 103m hướng TN _TB giá 32. tr
21.14 giá 33 dt 116m hường ĐN
16.13 DT 103 hướng TB giá 32.5tr ủy quyền
19.13 DT 103 hướng TB giá 33 tr ủy quyền
7.05 DT 103 hướng TB giá 33
14.16 DT 116m giá 32
7.06 DT 106 m giá 32
12.07Dt 142m giá 33
7.12 DT 105m giá 32
9.02 DT 106 giá 32.5 tr
Quý khách có nhu cầu liên hệ : Hằng 0903.224.098 HÀ LINH: 0989.373.499
tags: chung cu hh2, chung cu hh2 le van luong. chung cu hh2 nha xuat ban cong an nhân dan, chung hh2 bac ha, can ho chung cu hh2 le van luong, chung cu hh 2 le van luong