chung cư CT6C xala, du án CT6C xa la, CT6C xala bán gấp, CT6C xala chính chủ, căn hộ CT6C xala, CT6C xala căn đẹp, CT6C xala chinh chu, CT6C xala bán gấp, chung cư ct6 xala, du án ct6 xa la, ct6 xala bán gấp,ct6 xala chính chủ, căn hộ ct6 xala,ct6 xala căn đẹp, ct6 xala chinh chu, ct6 xala bán gấp

chung cư Ct6C xa la, căn đẹp, bán gấp

Hiện tôi đang có căn hộ chung cư CT6C Xa la cần bán gấp

Căn hộ thuộc tòa CT6C Xala thuộc tầng thấp , diện tích s: 61m , giá gốc 20,5 tr/m2
Đã đóng được 40% HDMB , căn hộ đẹp , cần bán gấp
Xin liên hệ : 0975157802 – 0932231028 or a sơn : 0936162929

chung cư CT6C xala, du án CT6C xa la, CT6C xala bán gấp, CT6C xala chính chủ, căn hộ CT6C xala, CT6C xala căn đẹp, CT6C xala chinh chu, CT6C xala bán gấp, chung cư ct6 xala, du án ct6 xa la, ct6 xala bán gấp,ct6 xala chính chủ, căn hộ ct6 xala,ct6 xala căn đẹp, ct6 xala chinh chu, ct6 xala bán gấp chung cư CT6C xala, du án CT6C xa la, CT6C xala bán gấp, CT6C xala chính chủ, căn hộ CT6C xala, CT6C xala căn đẹp, CT6C xala chinh chu, CT6C xala bán gấp, chung cư ct6 xala, du án ct6 xa la, ct6 xala bán gấp,ct6 xala chính chủ, căn hộ ct6 xala,ct6 xala căn đẹp, ct6 xala chinh chu, ct6 xala bán gấp