E71 black steel mới 100% chưa hề dùng thẻ nhớ 2G ..........4t800 bán trong ngày
liên hệ yahoo: tuanlinh_8889
mobile:0914451168