1, Bán Chung cư Ct6 Văn khê

P9-05, dt 105, 3N/2P, BC ĐB
Gốc 12.1 giá 21
đóng 90%, chuẩn bị giao nhà

Tòa CT1, P20-08, dt 106, 2N/2P
BC ĐB, giá 22 ủy quyền
Nhà nguyên bản
Liên hệ : 0904765873


Chung cu van khe, ban chung cu van khe, chung cu van khe, ban chung cu van khe