diễn đàn mua bán - www.webmuare.com.vn - www.webbanre.com.vnhttp://tuyensinhdaotao.com.vn/1782/d...nhanh-nhat.htmThông báo Thi GPLX môtô
V/v tổ chức thi giấy phép lái xe vô thời hạn

Kínhgửi:…………………………
Nhằm phục vụ cho tất cả các bạn có bằng lái xe máy.
Trýờng ðào tạo lái xe phối hợp với trung tâm
đào tạo phuongdong tổ chức thi bằng lái xe cho tát cả các bạn.
Thời gian nhận hồ sõ: Tất cả các ngày trong tuần.
Ngýời nhận hồ sõ :Trung tâm Ph
ương Đông
Điện thoại : 04 6275 7777 Mobile: 0933668666
Địa điểm học : Tại trung tâm Phuongdong 01 buổi thứ 7 hoặc chủ nhật.
Lệ phí hồ sõ và học luật : 130.000 ðồng
Lệ phí thi: 100 nghìn
Hồ sõ : Giấy chứng minh photo 2 mặt.
8 ảnh3x4 yêu cầu áo có cổ.
Ngoài ra trung tâm hoàn tất hồ sõ cho bạn
· Bạn sẽ có bằng lái xe trong vòng 7 - 15 ngày
Lýuý: - Trung tâm mở lớp liên tục các tuần trong tháng
- Ðang trong thời gian làm bằng vô hạn
- Trung tâm cho mượn xe để thực hành và thi
Trung tâm không mua bán GPLX và không thu thêm
khoàn tiền nào khác dýới mọi hình thức
trân trọng cảm õn các bạn ðã quan tâm ðến chúng tôi, chúng tôi mong rằng sẽ phục vụ các bạn dc tốt hõn
Ðịa chỉ: 724 Ðýờng láng - Ðống Ða - Hà Nội
Điện thoại: 04.6275.7777- Di động: 0933 668666
KÍNH BÁO
http://www.tuyensinhdaotao.com.vn
http://www.tuyensinhdaotao.net.vn
www.thongbaotuyensinh.com
www.tuyensinhtrungcap.com
www.tuyensinhcaodang.com
www.tuyensinhtaichuc.com
www.tuyensinhdaihoc.net
lam bang xe may gia re lam bang xe may gia re
lam bang xe may gia re lam bang xe may gia re
lam bang xe may gia re lam bang xe may gia re
lam bang xe may gia re lam bang xe may gia re
lam bang xe may gia re lam bang xe may gia re
lam bang xe may gia re lam bang xe may gia re
lam bang xe may gia re lam bang xe may gia re

lam bang xe may gia re lam bang xe may gia re
lam bang xe may gia re lam bang xe may gia re

lam bang xe may gia re lam bang xe may gia re
làm bằng lái xe máy ở hà nội - tuyensinhdaotao.com.vn
làm bằng lái xe máy ở hà nội - tuyensinhdaotao.com.vn
làm bằng lái xe máy ở hà nội - tuyensinhdaotao.com.vn
làm bằng lái xe máy ở hà nội - tuyensinhdaotao.com.vn
làm bằng lái xe máy ở hà nội - tuyensinhdaotao.com.vn
làm bằng lái xe máy ở hà nội - tuyensinhdaotao.com.vn
làm bằng lái xe máy ở hà nội - tuyensinhdaotao.com.vn
làm bằng lái xe máy ở hà nội - tuyensinhdaotao.com.vn
làm bằng lái xe máy ở hà nội - tuyensinhdaotao.com.vn
làm bằng lái xe máy ở hà nội - tuyensinhdaotao.com.vn
làm bằng lái xe máy ở hà nội - tuyensinhdaotao.com.vn
làm bằng lái xe máy ở hà nội - tuyensinhdaotao.com.vn
làm bằng lái xe máy ở hà nội - tuyensinhdaotao.com.vn
làm bằng lái xe máy ở hà nội - tuyensinhdaotao.com.vn
làm bằng lái xe máy ở hà nội - tuyensinhdaotao.com.vn